Gå til hovedindhold

Ung med handicap ofte uden job og uddannelse

Hele 40 procent af de 46.000 unge uden uddannelse og job har et eller flere handicap! Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Analysen sætter en tyk streg under, hvor afgørende det er, at regeringen har handicapvinklen for øje, hvis de skal hjælpe de 46.000 unge uden job og uddannelse godt videre i livet.

Mange af de unge tabes allerede i folkeskolen. Fejlslagen inklusion, manglende hjælp og støtte og for sene indsatser skaber en dominoeffekt af negative konsekvenser gennem livet.

Udfordringer med tilgængelighed

I sommeren 2019 foretog UlykkesPatientForeningen en rundspørge blandt alle landets kommuner i forhold til den fysiske tilgængelighed, og denne rundspørge afslørede betydelige udfordringer med den fysiske tilgængelighed på en række parametre.

Problemerne er særligt omfattende i forhold til adgangen til faglokaler, legepladser og muligheden for at parkere tæt på skolens indgang.

Kun én kommune (med en enkelt folkeskole) har vist sig fuldt tilgængelig efter vores parametre.

Den gennemsnitlige tilgængelighed for alle de målte kommuner var på 45 pct. Det svarer til, at skolerne i gennemsnit kun har kunnet svare positivt på lidt under halvdelen af de stillede spørgsmål.

Hvis ikke vi formår som samfund at sikre tilgængelighed på vores uddannelsesinstitutioner, så bliver det svært at få de unge videre.

Se den nye rapport fra Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd og Danske Handicaporganisationer om unge, handicap og uddannelse 

Du kan læse UlykkesPatientForeningen indlæg om folkeskolen og tilgængelighed