Gå til hovedindhold

En hobby kan åbne døre til sociale fællesskaber

Sociale fællesskaber er en vigtig del af rehabiliteringen, da det har stor betydning for vores livskvalitet. Mange kender dog følelsen af, at det kan være svært at indgå i nye fællesskaber, og her kan en hobby som at strikke, male eller bygge modelbiler være et godt sted at starte. Vi ser nærmere på de mange fordele, der er ved at dyrke en hobby, og giver dig gode råd til selv at komme i gang.

Skrevet af
Ditte Hansen Indholdsredaktør
Publiceret torsdag den 27. juni 2024

Kan et par strikkepinde eller en pensel virkelig gøre forskel i ens rehabilitering? Ja, lyder svaret prompte, hvis man spørger Line Trine Dalsgaard fra Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter i Rødovre, hvor hun til daglig er sygeplejerske med en kandidat i pædagogisk psykologi.

- Helt overordnet har forskning vist, at vores sociale netværk og fællesskaber har betydning for vores livskvalitet. Hvis vi bliver syge, kommer vi os hurtigere, hvis vi har gode sociale relationer, fortæller hun og tilføjer, at forskere sammenligner effekterne af manglende sociale relationer med effekter af rygning, fysisk inaktivitet og forhøjet blodtryk.

- Så overordnet er sociale relationer og fællesskaber utroligt vigtige for os alle. Derfor skal vi også have fokus på, hvordan vi fortsat har et socialt netværk og kan indgå i fællesskaber, hvis vi har været udsat for en ulykke eller ramt af sygdom, og her er en hobby som at strikke, male eller andet en virkelig god indgangsvinkel, som også gavner os, når vi er alene.

Hobby som en isbryder

I venteområdet på specialhospitalet i Rødovre har Line Trine Dalsgaard observeret, at der ofte opstår et samlingspunkt omkring de patienter, der sidder med et strikketøj. De får stillet interesserede spørgsmål og får anerkendende ord med på vejen. Der bliver udvekslet erfaringer og gode historier, og fokus bliver dermed hurtigt vendt fra irritation over ventetid til en positiv stund, hvor alle parter føler sig beriget af at kunne bidrage i en social sammenhæng.

- Det er som om, at det er lettere at deltage i et fællesskab, hvis fællesskabet er bygget op omkring en aktivitet, der kan være alt fra et håndarbejde, et byggeprojekt eller løsning af en anden opgave, lyder det fra Line Trine Dalsgaard.

Hun fremhæver den engelske forsker Linda Finlay, som taler om, at der opstår private rum i en social gruppe, når man f.eks. mødes i en læsegruppe, en strikkegruppe eller spejdergruppe. For der er altid noget at tale om, men der er også mulighed for at trække sig lidt.

- Man behøver ikke altid være 100 procent med i samtalen, når man er sammen om en hobby. Det er okay at trække sig lidt tilbage og fordybe sig. På den måde er det lettere at være til stede, selvom man måske har en dag, hvor man ikke har lyst til at være så socialt aktiv, siger hun og tilføjer:

- Når man sidder med noget i hånden, så legaliserer det en anden tilstedeværelse og muliggør en vekslen mellem at være meget aktiv i samtalen og kunne trække sig tilbage. Den fælles aktivitet giver samtidig en følelse af samhørighed: Jeg hører til her. Samtidig kan man også veksle mellem at inspirere eller hjælpe andre og få inspiration eller hjælp af andre. Det behøver ikke kun at handle om aktiviteten, men kan sagtens være langt bredere og f.eks. handle om livet efter sygdom eller ulykke.

Guide: Sådan kommer du i gang med en hobby

1. Funktionsniveau: Hvad kan jeg?

2. Tidligere erfaringer: Hvad fandt jeg glæde ved tidligere?

3. Vælg en tilpas udfordring (særligt i begyndelsen)

4. Find ud af, hvor du kan få hjælp

Meningsfuld selvforglemmelse

Udover at være en indgang til sociale fællesskaber og samhørighed har en hobby også en del andre fordele. Line Trine Dalsgaard fremhæver de små mikrosejre, man kan opleve, når dele af et projekt lykkedes, når man får anerkendelse, nye ideer, eller man pludseligt oplever, at kunne hjælpe andre. Man føler, at man duer til noget og er noget værd, selvom man måske ikke kan det samme, som man kunne før. Hertil kommer, at man kan få bedre funktionsevne, fordi f.eks. ens finmotorik bliver forbedret.

- Der er utroligt mange fordele ved en hobby – både når du er sammen med andre, men også når du er alene. Med en hobby kan du fylde tiden i hverdagen ud. Når du er nærværende og fokuserer på noget, du synes er interessant og meningsfuldt, så flyver tiden afsted, du får et andet tankesæt og dit nervesystem bliver beroliget, siger Line Trine Dalsgaard om det, som flere eksperter kalder for meningsfuld selvforglemmelse.

I psykologien findes der også et begreb for de sundhedsfremmende sider af en hobby; nemlig craft-psykologi, som den danske håndarbejdslærer, psykolog og forsker Anne Kirketerp står bag.

- I Anne Kirketerps craft-psykologi bruger hun viden fra psykologien og neurologien til at beskrive crafts sundhedsfremmende egenskaber, siger Line Trine Dalsgaard om craft, der er et engelsk begreb for håndværk og håndarbejde.

- Når vi fordyber os i en aktivitet, og strikkepindene f.eks. arbejder derudaf, kan vi komme i et såkaldt flow, hvor vi glemmer tanker, sult og tid. Det flow stimulerer vores parasympatiske nervesystem, hvilket bl.a. betyder, at vores blodtryk falder, vi får mentalt overskud, kan tænke konstruktivt og kan mærke andre mennesker og nyde deres samvær. Det er da fantastisk!

Større balance mellem glæde og sorg

En anden og vigtig gevinst ved at kaste sig ud i en hobby er, at det kan være med til at skabe en følelsesmæssig balance i kroppen. I craft-pskologien henter Anne Kirketerp også viden fra det område, der kaldes positiv psykologi. Her bruger hun bl.a. viden om positive emotioner dvs. følelser, som er en teori udviklet af den amerikanske psykologiprofessor Barbara Fredrickson. Teorien går på, at det er vigtigt, at vi mennesker oplever balance mellem positive emotioner som glæde, håb, interesse og inspiration og negative emotioner som bekymring, vrede, sorg og modløshed. Ifølge Barbara Fredrickson har vi nemlig brug for tre til fem gange så mange positive emotioner som negative for at trives.

- Og det er jo et interessant perspektiv for mennesker, som har været udsat for alvorlig ulykke eller sygdom, da de har en forøget risiko for at møde mange negative emotioner, fortæller Line Trine Dalsgaard og fortsætter:

Derfor skal både de, der er blevet ramt, men også os sundsprofessionelle være opmærksomme på, hvordan vi kan hjælpe med at etablere positive emotioner hos dem, og her kan en hobby spille en betydelig rolle, fortæller hun.

Hun fremhæver samtidig en undersøgelse, som Anne Kirketerp har lavet med en stor gruppe mennesker. I undersøgelsen blev deltagerne spurgt, hvad craft giver dem, og her er lød svarene bl.a. glæde, tilfredshed, ro og mindskelse af stress, som alle er positive emotioner.

- Tesen bliver derfor, at håndværk og håndarbejde kan være med til at skabe balance mellem positive og negative emotioner, så det er endnu et sundhedsfremmende aspekt ved at kaste sig over en hobby, afslutter Line Trine Dalsgaard.

Hvad er craft-psykologi?

Ordet craft er et engelsk begreb for håndværk og håndarbejde. Craft-psykologi identificerer og forklarer de psykologiske effekter, som håndværk og håndarbejde har på vores sundhed og trivsel. I Danmark står håndarbejdslærer, psykolog og forsker Anne Kirketerp i spidsen for den psykologiske retning. Hun er medstifter af Center for Craft og Sundhedsfremme og har bl.a. udgivet bøgerne Craft Psykologi – Sundhedsfremmende effekter ved håndarbejde og håndværk og Sundhed og trivsel gennem craft-aktiviteter – en grundbog i praksis