Gå til hovedindhold

Find vej i det kommunale system

Mange ulykkesramte oplever udfordringer med at navigere i systemets mange regler og paragraffer. Socialrådgiverne på UlykkesLinjen opfordrer til at lære de kringlede spilleregler at kende, så vejen til den rette hjælp er kortest muligt.

Skrevet af
Maria Christensen Projektleder
Publiceret torsdag den 19. oktober 2023

Lad os antage, at du har været ude for en ulykke, der betyder, at du ikke længere kan køre i en almindelig personbil. Derfor ansøger du om støtte til en handicapbil ved kommunen.

Det kan vel ikke være så svært?

Du udfylder en ansøgning, giver samtykke til, at kommunen må indhente relevant dokumentation, indsender det hele og venter. Og venter… Og så en dag får du et afslag: Du er ikke berettiget til en handicapbil.

Det er en problemstilling, som socialrådgiver Mette Møller Nyborg, genkender fra sin rådgivning på UlykkesLinjen:

- Vi taler ofte med mennesker, der af forskellige årsager ikke er blevet oplyste om, hvad der skal til for at komme i betragtning til det, de søger om. De kender ikke spillereglerne i det kommunale system. Derfor oplever de at få afslag på deres ansøgning. Ofte bliver de heller ikke oplyst om, at der måske findes andre muligheder for at få hjælp et andet sted i det kommunale system, forklarer Mette Møller Nyborg.

To forskellige spilleplader

Der sker nemlig tit det, at den ulykkesramte og det kommunale system ikke befinder sig på den helt samme spilleplade. Og dermed har de heller ikke det helt samme regelsæt og den samme forståelse at gå ud fra.

Som almindelig borger forestiller du dig måske, at du ”bare” kan indsende en ansøgning om en handicapbil som i eksemplet ovenfor, men kommunen anskuer det på en lidt anden måde:

- Kommunen starter ikke ud med at se på, om du skal have en handicapbil. Kommunen starter ud med at se på, om du har et særligt behov for transport ved funktionsnedsættelse. De vil med andre ord altså vurdere, hvad dit behov er, og først derefter tage stilling til, hvilken løsning der er på det behov, forklarer socialrådgiveren.

Det er ikke sikkert, at kommunen kommer frem til, at du er berettiget til en handicapbil. Andre løsninger på dit behov for transport ved funktionsnedsættelse kunne for eksempel også være, at du fik bevilget tilskud til en minicrosser, eller at du tilbydes handicapkørsel sammen med andre.

Kommunens opgave er at finde den billigst egnede løsning – altså den billigste løsning, som de samtidig vurderer, passer til dit behov for transport.

Egentlig skulle der jo helst være én, der tog dig i hånden og sagde: ’Hey, jeg kan høre, du har et behov. Skal vi se, om der findes en paragraf, som kan opfylde dit behov, så du kan blive kompenseret for din funktionsnedsættelse, og du kan få den hjælp, du har brug for.’

Mette Møller Nyborg, socialrådgiver

Et manglende bindeled

Så når afslaget på støtte til en handicapbil tikker ind i din e-boks, så er det altså ikke nødvendigvis fordi, dit transportbehov ikke er reelt.

Men måske mangler kommunen nogle essentielle oplysninger om dig og dit kørselsbehov. Det kan fx dreje sig om dit helbred, sociale forhold, din gangdistance, geografi eller noget helt femte. Hvad de essentielle oplysninger er, kan være forskelligt fra person til person og fra kommune til kommune.

- Jeg kan sagtens forstå, at det kan være en frustrerende omgang med sådan et afslag. I dag er mange kommuner indrettet således, at de forskellige afdelinger og forvaltninger er opdelt i siloer. Det er desværre ikke altid, at den sagsbehandler, som sidder med din sag, er bekendt med, at løsningen på dit problem måske kan findes i en anden paragraf, i en anden lovgivning eller i en anden afdeling eller forvaltning, forklarer socialrådgiver Mette Møller Nyborg og fortsætter:

- Egentlig skulle der jo helst være én, der tog dig i hånden og sagde: ’Hey, jeg kan høre, du har et behov. Skal vi se, om der findes en paragraf, som kan opfylde dit behov, så du kan blive kompenseret for din funktionsnedsættelse, og du kan få den hjælp, du har brug for.’

Lær spillereglerne at kende

Det bedste råd til at få den hjælp, du har behov for, er ifølge socialrådgiverne på UlykkesLinjen at forsøge at forstå de regler, kommunen arbejder efter.

- Reglerne er, som reglerne er. Det kan jeg godt forstå, kan være frustrerende. Serviceniveauet i kommunen er heller ikke altid, som man kunne ønske sig. Men den hurtigste måde at få afklaret, om du kan få den hjælp, du synes, du har behov for, er ved at prøve at forstå årsagen, der ligger bag spillereglerne, som kommunen arbejder efter, og så prøve at spille efter dem, forklarer Mette Møller Nyborg.

Hvis du har en forståelse af, hvordan kommunen tænker, og hvis du kender deres spilleregler, så kan du bedre lykkes med at nå dit mål uden at sidde fast i en blindgyde.

Få hjælp på UlykkesLinjen

En måde at få hjælp til at forstå kommunens regler, er ved at kontakte UlykkesPatientForeningens gratis og uvildige rådgivningslinje, UlykkesLinjen. Her kan du ringe til uddannede fagpersoner, fx socialrådgivere, og få generel hjælp til din konkrete situation.

UlykkesLinjen sagsbehandler ikke, men du kan altid ringe og få et råd med på vejen. Du er velkommen til at ringe, uanset om du har et klart spørgsmål eller brug for støtte til at finde vej i en svær situation.

Du kan ringe på tlf. 3673 2000 eller læse mere på ulykkeslinjen.dk.

To vigtige paragraffer i retssikkerhedsloven

Der er to paragraffer i retssikkerhedsloven, som du kan have gavn af at kende til, hvis du har kontakt med det kommunale system. Det drejer sig om §5 og §10.

§ 5: Kommunalbestyrelsen skal behandle ansøgninger og spørgsmål om hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning, herunder også rådgivning og vejledning. Kommunalbestyrelsen skal desuden være opmærksom på, om der kan søges om hjælp hos en anden myndighed eller efter anden lovgivning.

§ 10: Myndigheden har ansvaret for, at sager, der behandles efter denne lov, er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at myndigheden kan træffe afgørelse.

Kilde: Retssikkerhedsloven

§5 går på, at kommunen skal rådgive dig, hvis dit behov for hjælp kan findes i en anden afdeling/forvaltning i kommunen eller i en anden paragraf.

Du kan bruge §5 på den måde, at du ved et afslag på din ansøgning kan bede sagsbehandleren om at undersøge, om der kunne være andre muligheder for at få behovet dækket under en anden paragraf, i en anden afdeling, i en anden forvaltning eller hos en anden myndighed. Få altid gerne alle afgørelser på skrift.

§10 går på, at kommunen skal sørge for at være tilstrækkeligt oplyst, inden de træffer afgørelse.

Selvom det er kommunens ansvar at være tilstrækkeligt oplyst, så kan du hjælpe dem – og dermed dig selv – ved at gøre dem opmærksom på, hvilke oplysninger, der er væsentlige i dit tilfælde, og bede dem indhente relevante oplysninger om dig hos fx en anden myndighed, hospital eller forvaltning/afdeling.

Hjælp os med at blive bedre
Dette materiale er økonomisk støttet af Offerfonden.