Gå til hovedindhold

Forslag: Etablér videnscenter for alternativ behandling

Flere organisationer foreslår, at vi i Danmark får et videnscenter for alternativ behandling

Skrevet af
Martin Hungeberg Journalist
Publiceret mandag den 23. maj 2022

Det kan være let at miste orienteringen for både patienter og fagfolk i sundhedssystemet, når det kommer til alternativ behandling. Det vil Danske Patienter og LVS (Lægevidenskabelige Selskaber) gøre op med, når de i fællesskab står bag et forslag om at etablere et videnscenter på området.

”Vi anbefaler, at der etableres et statsligt finansieret uafhængigt videnscenter for alternativ behandling. Formålet er ikke at hæmme eller fremme brug af alternativ behandling, men at sikre patienter og sundhedspersoner adgang til forskningsbaseret viden og rådgivning,” lyder det fra overlæge Susanne Axelsen, der er formand for LVS (Lægevidenskabelige Selskaber).

Formanden for LVS peger blandt andet på, at mere end halvdelen af danskerne på et tidspunkt i deres liv har søgt alternativ behandling. Den store interesse er derfor én af bevæggrundene for forslaget. Dertil kommer selve dialogen mellem patienter og fagfolk i sundhedsvæsnet om alternativ behandling, som tilsyneladende ikke fungerer optimalt:

”En undersøgelse fra TrygFonden og Mandag Morgen siger, at otte ud af 10 danskere gerne vil kunne diskutere alternativ behandling med deres læge, hvis de bliver alvorligt syge. Men samtidig er det kun hver femte, som tror, at personalet i sundhedsvæsenet er villige til at tale om det. Den opfattelse beror blandt andet på, at mange læger føler sig på usikker grund, når det kommer til alternativ behandling, fordi der oftest er en spinkel eller manglende evidensbaseret viden om effekter og bivirkninger. Det vil vi gerne gøre noget ved,” forklarer LVS’ formand Susanne Axelsen som én af årsagerne til forslaget.

Henter inspiration fra Norge

Bliver videnscentret til virkelighed er det hensigten, at der skal arbejdes med formidling, rådgivning og forskning. Susanne Axelsen uddyber:

”Videnscentret skal samle, vurdere og formidle information om forskellige behandlingsformer, så læger og patienter har en samlet indgang til relevant viden. Centret skal også af egen drift eller på opfordring udtale sig i spørgsmål om alternativ behandling, når der er en konkret anledning. Samtidig skal et videnscenter råde over midler, som kan afsættes til via forskning at afsøge og dokumentere mulige effekter og risici ved behandlinger, der i dag betegnes som alternative.”

LVS og Danske Patienter ønsker, at man kigger vores naboer fra Norge over skuldrene. De har nemlig et ganske velfungerende videnscenter allerede.

”Norge og Danmark har mange ligheder kulturelt og i struktur på sundhedsområdet, så der kan hentes inspiration, og der kan skabes synergier og for eksempel forskningssamarbejde fremadrettet. Vi kan blandt andet søge inspiration til dimensionering: Norge har valgt en model, hvor de yder bistand til brugerne inden for en ramme på 10 mio. kroner. Om det danske videnscenters økonomi bliver den samme er endnu for tidligt at afgøre,” siger Susanne Axelsen.

Ambitionen er, at et dansk center bemandes med både forsknings-, implementerings- og kommunikationskompetencer. I forslaget udgør LVS og Danske Patienter formandskabet i bestyrelsen.

”Og det skal blandt andet skabe et stærkt bånd mellem centrets aktiviteter og de faglige miljøer og til patient- og pårørendeforeningerne, hvis medlemmer efterspørger og skal anvende viden om alternativ behandling. Det er vigtigt for os, at det er et ligeværdigt samarbejde, og det er velafprøvet, da vores to organisationer allerede arbejder sammen. Et sådant samarbejde mellem patienter og læger hindrer samtidig, at nogen udnævner sig selv til overdommere, eller at andre ikke bliver hørt,” siger LVS’ formand Susanne Axelsen.