Forsikringsselskaber ændrer praksis i overvågning

Tidligere på året var der historier fremme om personer, der var blevet overvåget af forsikringsselskaber i forsøget på at afsløre svindel. Nu ændrer branchen deres retningslinjer.

Efter pres fra bl.a. UlykkesPatientForeningen og landets politikere ser det ud til, at forsikringsbranchen vil ændre retningslinjer i overvågningssager.

"Det er glædeligt, hvis forsikringsbranchen vil til at ændre deres retningslinjer i overvågningssager. Senest i august skrev vi til Folketingets Erhvervsudvalg og erhvervsminister Simon Kollerup om problemerne med overvågning," siger Janus Tarp i en kommentar til forsikringsselskabernes udspil.

Branchen lægger bl.a. op til mere åbenhed:
”Retningslinjerne skal sikre, at myndigheder kan kigge selskabet i kortene og kontrollere, om de undersøgelseskridt, det enkelte forsikringsselskab tager, er velbegrundede og inden for rammerne af kodeks,” siger vicedirektør Thomas Brenøe, Forsikring & Pension.

Vil du læse mere om forsikringsbranchens udspil

Vil du læse UlykkesPatientForeningens henvendelse til Folketinget 

Vil du læse ministerens svar på henvendelsen