Forsvinder gensidig forsørgerpligt?

Regeringen har med sit udspil 'Danmark kan mere I' lagt op til, at den gensidige forsørgelsespligt forsvinder. Det betyder, at mennesker på fx førtidspension ikke bliver økonomisk straffet for, at deres partner har en anden indkomst.

UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen hilser forslaget velkomment, da det vil have stor betydning for mange af vores medlemmer:

- Regeringen foreslår at afskaffe modregningen i ægtefællers pension, hvis den ene arbejder. Det er en længe ventet nyhed. Også selvom forslaget ikke er motiveret af at fjerne en uretfærdighed, men af at få flere i arbejde. Resultatet er det samme. Endelig behøver vores medlemmer ikke at overveje skilsmisser for at oppebære et bare nogenlunde rimeligt forsørgelsesgrundlag. Vores foreninger har arbejdet i årevis på denne forbedring. Nu må vi så håbe, at forslaget nyder bred opbakning og bliver vedtaget. Derefter kan vi så arbejde videre for at afskaffe de øvrige modregningsregler og komme helt af med den gensidige forsørgerpligt, siger foreningens formand, Janus Tarp.

Regeringen forslår konkret, at

”Folke-­, senior- og førtidspensionister skal kunne modtage deres pension helt uafhængig af, om deres ægtefælle eller samlever har en arbejdsindkomst. Dermed er pensionistens forsørgelsesgrundlag uafhængigt af, om partneren tager et arbejde eller får en højere løn. Samtidig betyder det, at personer, der er samlevende med en pensionist, kan arbejde uden at skulle bekymre sig over, om indtægten medfører en reduktion i partnerens pension. Ægtefælleafhængigheden opretholdes for andre skattepligtige indkomster."

Læs mere på Finansministeriets hjemmeside om det nye udspil (pdf)