Har du brug for hjælp til at overskue hverdagen?

Kniber det med at overskue din hverdag og planlægge indkøb, genoptræning og kartoffelskrælning, eller har du svært ved at huske, hvilken dag dine børn skal have gymnastiktøj med? Så kan det være, du kan finde hjælp på et kommunikationscenter.

- Vi kan hjælpe med at skabe den struktur, som hjernen måske selv har svært ved at danne efter et piskesmæld eller en erhvervet hjerneskade. Det kan være med til at frigive nogle ressourcer, så du i højere grad har overskud til også at fungere som menneske, fortæller Anders Davidsen, der er konsulent inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT) ved Kommunikationscentret i Region Hovedstaden.

En del af de hjælpemidler, som Anders ofte oplever har en stor effekt, findes faktisk allerede på din mobil eller tablet – eller kan hentes for små beløb. Det kan være apps til at støtte koncentration, søvn, økonomistyring, indkøb eller apps, der kan hjælpe med at finde vej.

Der findes adskillige apps med forskellige funktioner, så du skal finde dem, der passer til de behov du har, og som du synes fungerer bedst for dig.

- Det opleves som en stor hjælp at inddrage teknologi i et eller andet omfang, hvis du har svært ved at få hverdagen til at fungere. Fx de såkaldte struktur-apps, som kan hjælpe dig med at strukturere din hverdag og huske de ting, du skal nå. Det kan være helt enkle løsninger, der gør en stor forskel for den enkelte, fortæller Anders Davidsen og fortsætter:

- Der findes adskillige apps med forskellige funktioner, så du skal finde dem, der passer til de behov du har, og som du synes fungerer bedst for dig, anbefaler Anders Davidsen.

Du kan frit henvende dig til et kommunikationscenter

Ofte kommer folk til Kommunikationscentret efter en henvisning fra et genoptræningssted eller et jobcenter. Du kan også sagtens henvende dig som privatperson, hvis du vil vide, om centret kan hjælpe.

Et forløb starter altid med en udredningssamtale for at afklare, om Kommunikationscentret kan hjælpe dig og hvordan. Herefter er det op til kommunen, om den vil bevilge et forløb.

Vigtigt at lære personen at kende

Når Anders Davidsen skal møde en ny person, vælger han ofte at møde personen i hjemmet eller på arbejdspladsen.

- For at vi kan finde frem til de rigtige løsninger, er det vigtigt at få en god fornemmelse af, hvad det er for en person, og hvordan hverdagen ser ud.

Det kan være, du har svært ved at overskue din hverdag, og at du samtidig er meget lydfølsom, hvilket gør det svært at være i støjende omgivelser. Begge problematikker kan være hæmmende for din hverdag og er eksempler på problemstillinger, Kommunikationscentret kan hjælpe med.

- Målet med vores indsats er at gøre dig så selvhjulpen som muligt ved at afhjælpe eller begrænse de vanskeligheder, du har. Det kræver nogle gange et team af forskellige faggrupper, og det er fordelen ved at komme på Kommunikationscentret, hvor vi både har specialister i syn, hørelse, tale, læsning, kognitive funktioner og meget mere, fortæller Anders Davidsen.

Hvad er et Kommunikationscenter?

Kommunikationscentrene ligger rundt i landet. Centrene underviser mennesker med alle former for kommunikationsvanskeligheder og rådgiver om hjælpemidler, der kan kompensere for vanskelighederne. Uanset om du har problemer med at se, høre, tale, huske eller læse, kan du blive præsenteret for strategier og hjælpemidler, der kan
lette din hverdag.

Hvis du har problemer med at betjene it-udstyr eller hjælpemidler, kan kommunikationscentrene hjælpe med at tilpasse udstyret efter dine muligheder og behov.

Hvordan kommer jeg på et Kommunikationscenter?

Du kan frit henvende dig, hvis du vil høre, om dit kommunikationscenter kan hjælpe dig i din situation. Du starter med en udredningssamtale, hvor kommunikationscentret undersøger dine udfordringer og vurderer, hvad der skal til for at hjælpe dig. Derefter sender kommunikationscentret en rapport til din kommune, som skal godkende, at du starter i et forløb.

Læs også: Når hukommelsen svigter