Janus Tarp - nyt bestyrelsesmedlem i Institut for Menneskerettigheder

UlykkesPatientForeningens formand kan fra midten af april føje endnu en titel til sit cv

Fra den 23. april og fire år frem er Janus Tarp, jurist og formand for UlykkesPatientForeningen, udpeget som nyt bestyrelsesmedlem i Institut for Menneskerettigheder. Janus var indstillet af Danske Handicaporganisationer til pladsen i bestyrelsen.

Hermed fortsætter foreningen sit store engagement i menneskerettigheder, herunder rettigheder for mennesker med handicap i såvel Danmark som udlandet. Foreningens tidligere formand, landsdommer Holger Kallehauge, var i sin tid med til at udarbejde FN's Handicapkonvention.

Janus vil i sit arbejde være med til at sikre rettighederne for blandt andet mennesker med handicap.

Udover at være formand for foreningen og nu med i Instituttets bestyrelse, så er Janus Tarp formand for DUKH (Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet).

Læs mere om instituttet på deres hjemmeside