Kom til valgmøde

Handicaprådet i Københavns Kommune og Danske Handicaporganisationer København inviterer til valgmøde

Vi står over for et vigtigt valg. Gennem de seneste år er der blevet kæmpet for at skabe bedre forhold og muligheder for mennesker med handicap i hele landet. 

Samtidig har Danmark forpligtet sig til at understøtte en ligeværdig udvikling og sikre inklusion af mennesker med nedsat funktionsevne, ved at underskrive FN’s Handicapkonvention.

Når vi skal sætte vores stemme til det kommende folketingsvalg, er det derfor relevant at vide, hvilken handicappolitik partierne og deres repræsentanter hver især vil kæmpe for.

Aftenens program:

19.00 - 19.05 Velkomst ved Janne Sander, formand for Handicaprådet i Københavns Kommune
19.05 - 19.35 Partiernes repræsentanter præsenterer deres handicappolitik – 3 minutter til hver
19.35 – 21.05 Debat med fremmødte i salen
21.05 – 21.25 Afrundende bemærkninger fra partiernes repræsentanter – 2 minutter til hver
21.25 - 21.30 Tak for i aften og godt valg til alle!

Der vil være repræsentanter til stede fra de forskellige partier:

 •  Socialdemokratiet: Orla Hav
 •  Venstre: Martin Geertsen
 •  Liberal Alliance: repræsentant
 •  Radikale Venstre: Jeppe Fransson
 •  Dansk Folkeparti: Lars Vestergaard
 •  Alternativet: Mette Rose Nielsen
 •  Enhedslisten: Jakob Sølvhøj
 •  Socialistisk Folkeparti: repræsentant
 •  Det Konservative Folkeparti: Helle Bonnesen

Aftenen vil byde på en drøftelse af en række områder, der har afgørende betydning for mennesker med handicap, herunder:

 • Arbejdsmarked: Beskæftigelsesgrad / fleksjob
 • Boliger: Fleksible og netværksorienterede boformer / botilbud / mangel på tilgængelige boliger
 • Tilgængelighed: Tilgængelighed ved offentlige arrangementer / overholdelse af Bygningsreglementet / byplanlægning og renovering • Handicapkompensation: Én indgang til systemet / afbureaukratisering
 • Forskning: Udvikling og anvendelse af ny teknologi og Smart Homes
 • Uddannelse og fritid: Lige muligheder uanset evt. særlige behov.

Mødet foregår onsdag d. 24. april 2019 kl. 19.00-21.30 på Københavns Rådhus, Rådhuspladsen 1, Festsalen, 1599 København K.

Det er gratis at deltage i arrangement og alle er velkomne, men det kræver tilmelding senest den 20. april på mail:
handicapraad@sof.kk.dk