Manglende tilgængelighed på landets skoler

UlykkesPatientForeningen har op til sommerferien undersøgt tilgængeligheden på landets folkeskoler, og undersøgelsen viser, at der på mange skoler er problemer med tilgængeligheden.

Problemerne er særligt omfattende i forhold til adgangen til faglokaler, legeplads og muligheden for at parkere tæt på skolens indgang.

Kun én kommune (med en enkelt folkeskole) er fuldt tilgængelig. Den gennemsnitlige tilgængelighed for alle de målte kommuner er på 45%. Kun fire af landets kommuner har skoler, hvor tilgængeligheden er rigtig god.

I undersøgelsen blev der spurgt til:

  • om skolerne havde handicapparkeringspladser placeret ved skolens hovedindgang
  • om der var adgang for kørestolsbrugere på alle skolens etager
  • om der fandtes handicaptoilet på alle skolens etager
  • om alle faglokaler var tilgængelige for kørestolsbrugere
  • om børn med handicap kunne benytte de udendørs arealer

Det er forståeligt, at kommunerne har vanskeligt ved at tilbyde handicapadgang på alle deres skoler. En stor del af de danske skoler er bygget i en tid, hvor der ikke fandtes krav om tilgængelighed. Det gør der i dag, og vi ser heldigvis, at mange kommuner er meget opmærksomme på adgangen for handicappede elever i både nybyggeri og renovering af eksisterende skoler. Den dialog, vi i forbindelse med undersøgelsen har haft med en række kommuner, giver desuden indtryk af, at mange kommuner er gode til at overkomme de begrænsninger, som bygningerne indeholder.

Når undersøgelsens resultater alligevel er bekymrende, så er det fordi folkeskolen er så vigtig for hele den livsbane, der ligger foran et barn med et handicap.

Risiko for social isolation

De fysiske rammer er en forudsætning for at kunne indgå i den fælles leg. Når næsten 2/3 af de danske skoler ikke har kørestolsadgang på legepladsen, så betyder det, at en gruppe børn på grund af et handicap er afskåret fra at kunne indgå i frikvarterernes fællesskab.

Undersøgelser viser, at social isolation generelt er et betydeligt problem for mennesker med handicap.

Forældre med handicap udelukkes fra forældresamarbejdet

Denne rapport har fokuseret på tilgængeligheden for skolelever med handicap, men ud over denne gruppe findes der også en forældregruppe, som kan omfatte forældre med et fysisk handicap.

Den danske folkeskole er præget af et tæt samarbejde mellem skole og forældre, og undersøgelser viser, at forældreinvolveringen har en tydelig og direkte konsekvens for barnets læring. Derfor er det også problematisk, hvis skolens fysiske rammer afholder en bestemt gruppe forældre fra at kunne deltage i faglige og sociale arrangementer på skolen.

Undersøgelsen baserer sig på kommunernes egne indberetninger til UlykkesPatientForeningen.