Ny hovedbestyrelse

På repræsentantskabsmødet den sidste lørdag i maj blev en ny hovedbestyrelse valgt.

Gurli B. Nielsen og Ghita Tougaard var på valg og blev begge genvalgt som næstformænd. 

Inga Bredgaard, Jørgen Maibom, Stefan Osprenik Jorlev og Hanne Rasch Bendixen var på valg. Hanne Rasch Bendixen, der har været en del af hovedbestyrelsen i mange år, stillede ikke op til genvalg. De øvrige tre blev genvalgt. Herudover blev Orla Bredgaard, der også er kredsformand i MidtVest Jylland kredsen, valgt ind som bestyrelsesmedlem. 

Hovedbestyrelsen består nu af:

 • Janus Tarp, formand
 • Ghita Tougaard, næstformand
 • Gurli B. Nielsen, næstformand
 • Inga Bredgaard, bestyrelsesmedlem
 • Orla Bredgaard, bestyrelsesmedlem
 • Kaja Brolykke Eiding, bestyrelsesmedlem
 • Stefan Osprenik Jorlev, bestyrelsesmedlem
 • Peer G. H. Laursen, bestyrelsesmedlem
 • Jørgen Maibom, bestyrelsesmedlem
 • Randi Timm Simonsen, bestyrelsesmedlem
 • Bente Elton Rasmussen, medarbejderrepræsentant
 • Anne Marie Nymann Eriksen, medarbejderrepræsentant

Find kontaktoplysninger på hovedbestyrelsen

På hovedbestyrelsesmødet, der blev afholdt søndag den 26. maj, blev der nedsat nye koordinationsudvalg.