Nye anbefalinger om COVID-19

Sundhedsstyrelsen opdaterede den 4. maj anbefalingerne til personer, der har en øget risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19. Vi har kigget på de nye anbefalinger og giver dig her en opsamling.

Hvem er i øget risiko?

Der er flere faktorer, der spiller ind, når man skal vurdere risikoen for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19. Alder er en væsentlig faktor, men risikoen må ikke alene baseres på alder. Hvorvidt din alder udgør en øget risiko afhænger af, hvor rask, frisk og rørig, du er, om dit funktionsniveau er godt, og om du normalt kan klare dig i eget hjem.

Det er veldokumenteret, at personer over 70 år og særligt personer over 80 år er i en særlig risikogruppe, og det samme gælder for personer over 65 år, som samtidig har en eller flere kroniske sygdomme.

Men som ovenfor beskrevet stiger risikoen med alderen formentlig mere ved forekomsten og eventuel forværring af kronisk sygdom end ved stigningen i alder i sig selv.

En anden faktor, der spiller ind er overvægt. Er du svært overvægtig med BMI over 35, er du i øget risiko, ligesom du er det, hvis du er svært overvægtig med BMI over 30 og samtidig har en kronisk sygdom. Risikoen ved overvægt skal også ses i sammenhæng med den samtidige tilstedeværelse af andre kroniske sygdomme, som fx ved overvægt kan være diabetes eller hjertekarsygdom.

Nogle af de kroniske sygdomme, Sundhedsstyrelsen nævner, som er relevante for UlykkesPatientForeningens medlemmer, er mennesker med muskulære, neuromuskulære og neurodegenerative sygdomme og tilstande, der medfører nedsat hostekraft eller problemer med at komme af med slim fra luftvejene. Til denne gruppe hører nemlig en del rygmarvsskadede.

Jeg har øget risiko - hvad skal jeg gøre?

Det gælder for COVID-19, ligesom for andre smitsomme sygdomme, fx forkølelse og influenza, at det ikke er muligt helt at fjerne risikoen for smitte. Risikoen kan dog reduceres betydeligt ved, at vi allesammen følger Sundhedsstyrelsens generelle råd. På den måde er vi med til at skabe nogle forhold, hvor også personer i øget risiko kan deltage, når de følger disse særlige forholdsregler:

 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Host eller nys i dit ærme
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
 • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
 • Hold afstand og bed andre tage hensyn

Forebyg kontaktsmitte - sørg for ekstra god hygiejne

 • Vær særlig opmærksom på håndhygiejne, når du har rørt typiske kontaktpunkter, som anvendes af mange i det offentlige rum, fx dørhåndtag i butikker, elevatorknapper, dankortterminaler, hæveautomater, håndtag i busser, armlæn på restaurant- og cafe-stole mv. 
 • Undgå at røre din næse, mund og øjne, hvis du ikke har rene hænder, da virus typisk smitter fra hænderne til slimhinderne i næse, mund og øjne – men ikke gennem huden.
 • Vær særlig påpasselig med hygiejne og rengøring i hjemmet. Rengøring foretages med almindelige metoder og rengøringsmidler, men ekstra hyppigt og grundigt.
 • Tal åbent med dine nærmeste pårørende om deres omgangskredse og ’bevægecirkler’, så du kender risikoen ved at give kram til dem.
 • Du kan godt give kram til dine allernærmeste, fx partner, børn og børnebørn, men undgå håndtryk, kindkys og kram til andre end dine nærmeste pårørende.

 

Forebyg dråbesmitte - hold afstand

 • Bed andre om at tage hensyn ved at holde afstand.
 • Undgå særligt længerevarende ansigt-til-ansigt kontakt.

 

Begræns situationer, hvor du udsættes for smitte

 • Undgå samvær med personer, som har symptomer, der kunne være COVID-19, også børn og børnebørn.
 • Undgå steder med mange mennesker, fx offentlige transportmidler i myldretiden. Lav dine indkøb når eller hvor, der er færrest i butikkerne
 • Overvej din deltagelse i sociale arrangementer og fritidsaktiviteter i forhold til smitterisiko. Bed om hjælp til at aktiviteter gennemføres på en forsvarlig måde.

 

Barrierer
I situationer, hvor ansigt-til ansigt kontakt inden for to meters afstand ikke kan undgås, kan du eventuelt, ud fra et forsigtighedsprincip, benytte barrierer for dråbespredning. Det kan f.eks. være et mundbind.

Du kan som udgangspunkt godt deltage i sociale sammenhæng, hvis alle følger Sundhedsstyrelsens generelle råd, og du selv følger disse råd:

 • Sørg for let adgang til håndvask med vand og flydende sæbe, evt. hånddesinfektion, samt adgang til engangshåndklæder eller håndklæder vasket ved 80°C grader.
 • Hav god håndhygiejne – vaks hænder når du møder op og inden du går hjem og gerne flere gange i løbet af dagen.
 • Vær opmærksom på daglig og regelmæssig rengøring og evt. desinfektion af overflader som borde og stole, toiletter, dørhåndtag, kontakter mv.
 • Undgå at dele mad med andre. Undgå buffet eller lignende med fælles bestik. Hvis du køber mad i en kantine, anbefales det, at der er portionsanrettet og/eller indpakket. Tag evt. madpakke med hjemmefra.
 • Brug dine egne redskaber, som fx telefon, tablet og drikkedunk. Rengør med ofte og del dem ikke med andre.
 • Skift og vask tøj når du kommer hjem, hvis du har haft kontakt med mange mennesker. Tøjet skal vaskes ved mindst 60°C grader.

 

Begræns muligheden for at blive udsat for smitte

 • Vær opmærksom på ikke at omgås personer, der har symptomer, som kunne være COVID-19
 • Vælg en lille kreds af personer, du ser en eller få af gangen – ked deres kontaktmønstre og vurder, om det udgør en risiko for dig.
 • Afhold helst aktiviteter og sociale arrangementer udendørs.
 • Undgå steder med mange mennesker.
 • Ved indendørs arrangementer, sørg for at indrette lokalerne, så det er muligt at overholde anbefalingerne til afstand og reducer antallet af fælles kontaktpunkter.

 

Hvis du er en af dem, der har en øget risiko, bør du følge de forholdsregler for infektioner, som du plejer, eventuelt efter råd fra din læge. Det betyder, at det du kunne før COVID-19 epidemien, fx tage på arbejde og passe børnebørn, kan du også i vidt omfang gøre nu, når blot du følger de særlige forholdsregler.

Hvis du før COVID-19 epidemien fulgte særlige forholdsregler efter råd fra din læge, skal du fortsat følge lægens råd. Der vil være få personer i øget risiko, som på baggrund af en individuel vurdering fra deres læge, skal tage mere vidtrækkende forholdsregler.

Jo højere alder og/eller jo flere og alvorlige kroniske sygdomme du har, jo mere opmærksom bør du være på at følge anbefalingerne. Ved tvivl kan du drøfte din risiko ud fra din samlede situation med din egen læge eller med den læge på sygehuset, hvor du modtager behandling.