Nyt Nævn for speciallægevalg i forsikringssager på vej

Der har de seneste år været eksempler på sager, hvor forsikringsselskabet og forbrugeren ikke har kunnet blive enige om valg af speciallæger. Et nyt nævn skal ind over de sager, hvor parterne er uenige.

Erhvervsministeren har præsenteret et nyt Nævn for speciallægevalg sammen med en række af Folketingets partier. Hvis et forsikringsselskab og en skadelidt ikke gennem dialog kan blive enige om speciallægevalget, inddrages Nævnet for Speciallægevalg i sagen. Nævnet er både til gavn for forbrugere og forsikringsselskaber, vurderer branchen selv.

Læs mere om Nævnet for Speciallægevalg 

UlykkesPatientForeningen har tidligere presset på for mere klarhed i valget af speciallæger og har blandt andet været i kontakt med Folketinget og erhvervsministeren om dette. Se mere om foreningens henvendelse til Folketinget på Folketingets hjemmeside