Der er stærkt behov for bedre støtte til pårørende

Hver fjerde pårørende føler sig psykisk belastet af de opgaver, de påtager sig.

Når børn, forældre eller ægtefæller får et handicap eller bliver alvorligt syge, træder de nærmeste ofte til. De pårørende yder en meget stor indsats, og alt for ofte ender det med stress og nedslidning af de pårørende.

Faktisk føler hver fjerde pårørende sig psykisk belastet af de opgaver, de påtager sig. Hver femte føler sig fysisk påvirket, fremgår det af et indlæg som UlykkesPatientForeningen er medafsender af sammen med 29 andre patient- og handicaporganisationer.

I 2017 gennemførte foreningen en undersøgelse blandt pårørende til ulykkespatienter, og undersøgelsen viste blandt andet, at 51% af de adspurgte føler, at hverdagen er blevet mere presset efter ulykken indfandt sig. 20% har endvidere oplevet, de nye opgaver forbundet med pårørendeindsatsen har haft negative konsekvenser for deres tilknytning på arbejdsmarkedet.

Vi skal passe på dem, der hjælper os. I dag var der reception, hvor vores fælles forslag til bedre forhold for pårørende blev præsenteret. Du kan læse forslagene her.

I går mandag havde vi et fælles indlæg i Kristeligt Dagblad, hvor vi fik understreget behovet for bedre forhold for de mange pårørende rundt om i Danmark. Læs indlægget her.