Skyldsspørgsmål efter en ulykke kan hindre accept af situationen

Er der ingen, der tager skylden på sig efter en ulykke, kan det sætte gang i en negativ spiral.

- I værste fald kan ofrene selv begynde at føle skyld, fordi vi som mennesker leder efter at få afklaring, og der er mange tilbøjelige til at rette skytset mod sig selv, selvom det kan virke helt ulogisk, når man betragter det udefra. Hvis en person har forårsaget en ulykke, hvor andre er kommet til skade, så kan det virkelig være gavnligt for alle parter, at vedkommende tager skylden på sig. Det kan bringe alle videre i den proces, de står i, fortæller psykolog Eva Krog Pedersen.

Lige meget hvordan ens rolle er i en ulykke, er det helt naturligt at tænke i scenarier, hvor man kunne have handlet anderledes op til hændelsen.

- Mange spørger sig selv, hvad de kunne have gjort, og her er det kontante svar, at vi altid kunne have gjort noget andet, men det gjorde vi ikke, så det spiller ingen rolle nu. Men når man bliver rystet i sin grundvold, så hæfter der sig en masse følelser ved, blandt andet om skyld, og det kan ulme i én i mange år efter, siger Eva Krog Pedersen.

Mange spørger sig selv, hvad de kunne have gjort, og her er det kontante svar, at vi altid kunne have gjort noget andet, men det gjorde vi ikke, så det spiller ingen rolle nu.

Spærrer for levet liv

Det kan samtidig hindre, at du når til en accept af din situation, ulykke, skader og følgevirkninger, hvis skyldsspørgsmålet flagrer i vinden og ikke er fastlagt.

- Afklaring af skyldsspørgsmålet er vigtigt, fordi det altså spærrer for andre mennesker og levet liv. Det kan resultere i, at man er mere tilbøjelig til at blive hængende i ulykken og omstændighederne og gøre sig alle de her tanker om, hvad der er rigtigt og forkert. Man skal have det lagt ned og parkeret det, men ikke nødvendigvis glemme det, siger Eva Krog Pedersen.

Uanset din egen rolle i en ulykke, så er det essentielt at tænke det som en isoleret hændelse. Psykolog Eva Krog Pedersen forklarer:

- Yderst sjældent ligger der en bevidst grum tanke eller ønske bag en ulykke. Ulykker sker på grund af tankeløshed, sjusk, mangel på dømmekraft, men også blot helt uheldigt. Så at forholde sig til eller forstå, hvad der skete, da jeg blev ramt, er vigtigt. Var nogen skyld i hændelsen, eller var det simpelthen under kategorien ’shit happens’? Kan vreden rettes et sted hen eller placeres udenfor en selv, er det måske lettere at arbejde konstruktivt med egenomsorg. Uanset hvilken kategori det drejer sig om, så er hændelsen måske ikke til at acceptere, men til gengæld til at forstå og tilgive.

Artiklen er skrevet af Martin Hungeberg og stammer fra Livtag nr. 3, 2021. 

Tema om skyld og skam

Vi har kigget nærmere på, hvordan skyld og skam kan fylde i livet efter en ulykke. Hvorfor skammer vi os over at være anderledes eller ikke at kunne det, vi kunne før - og hvordan skal vi håndtere det?

Læs de øvrige artikler:

At skamme sig kan være en alvorlig ting

Mit liv - en fortælling fra et medlem

Det kræves, at livet skal være let

En følelse af at være forkert

Den rette kommunikation kan stække skamfølelsen

Fri for skam og skyld