Uacceptabel ventetid på handicapbil

Danmarks Statistik har lavet en opgørelse over ventetiden på støtte til handicapbil. Den viser, at der er stor forskel fra kommune til kommune.

Ventetiden på støtte til handicapbil svinger fra kommune til kommune - det er fx godt at bo i Vejle, hvis man skal have en handicapbil, men 100 kilometer derfra, i Nyborg, tager den samme arbejdsopgave otte gange så lang tid.

I Vejle er sagsbehandlingstiden 13 uger, og i Nyborg er den 107 uger, viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. I gennemsnit skulle en borger i 2019 vente i 39 uger på at få svar, når de søgte om støtte til en handicapbil.

"Det tager bare for lang tid at få tilkendt en handicapbil, og sagsbehandlingstiden svinger for meget mellem kommunerne. Det kan ikke være rigtigt, at borgerne skal være underlagt den slags postnummer-lotteri. Vi foreslår, at kommunerne bliver bedre til at lære af hinanden og prioriterer området" siger Janus Tarp, formand for UlykkesPatientForeningen.

For mange af UlykkesPatientForeningens medlemmer er en handicapbil altafgørende for at opnå eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet eller opretholde et socialt liv, og så nytter det ikke, at det kan tage mere end et-to år at få behandlet sin ansøgning.

"Rigtig mange af vores medlemmer er ufrivilligt ensomme, og her nytter det ikke, at deres mulighed for at komme rundt bliver begrænset, fordi kommunerne ikke har styr på deres sagsbehandlingstider. I sidste ende kan det jo betyde, at man er tvunget til at flytte kommune for at få behandlet sin sag og leve et liv som andre."

Læs social- og Indenrigsminister Astrid Krags kommentar til opgørelsen