Du kan trække din støtte fra i skat

Som støttemedlem kan du trække en del af kontingentet fra i skat.

Som støttemedlem af UlykkesPatientForeningen er en stor del af kontingentet skattefradragsberettiget.

  • I et individuelt støttemedlemskab er skattefradragsberettigelsen: Det årlige kontingent fratrukket 78 kr.
  • I et familie støttemedlemskab er skattefradragsberettigelsen: Det årlige kontingent fratrukket 296 kr.

Har du et almindeligt medlemskab og giver du derudover et ekstra bidrag, er det kun ekstra bidraget, som er skattefradragsberettiget.

Uanset hvilket medlemskab, du har, skal du ikke gøre noget aktivt for at modtage skattefradraget. Vi skal blot bruge dit cpr-nummer, hvorefter vi hvert år i januar indberetter det samlede beløb til SKAT. Du kan på din årsopgørelse se, hvad der er indberettet. 

I 2019 er du fradragsberettiget for op til 16.300 kr. samlet årligt.