Gå til hovedindhold

Hvad er et knoglebrud?

Et knoglebrud opstår, når din knogle udsættes for større energi, end den kan holde til.

En person går rundt med krykker.

Du kan få et åbent brud, hvilket vil sige, at der er hul igennem huden. Du kan også få et lukket brud, hvor der ikke er nogen synlig blødning.

Knoglebrud inddeles i højenergibrud og lavenergibrud alt efter hvor meget kraft, knoglen udsættes for. Et lavenergibrud kan fx være, at du snubler og tager fra med hånden, som brækker. Et højenergibrud kan være, at du fx falder ned fra et træ eller bliver påkørt af en bil.

Et højenergibrud vil ofte være mere alvorligt og forbundet med større risiko for komplikationer på sigt. Men det er ikke altid, at der er en sammenhæng mellem typen af brud og de komplikationer, der opstår.

Det brud, der kan virke kompliceret efter ulykken, kan hele fint op uden at medføre langvarige konsekvenser. Omvendt kan det brud, der virker ukompliceret, vise sig at have nogle alvorlige konsekvenser på sigt.

Typisk vil et knoglebrud være helet i løbet af tre uger til tre måneder, hvis ikke der tilstøder komplikationer.