Gå til hovedindhold

Behandling af en rygmarvsskade

Rygmarvsskader kan ikke helbredes, og hvilke indgreb, der skal foretages, vil afhænge af den aktuelle situation.

Patient ved en af træningsmaskinerne

En rygmarvsskade vil i mange tilfælde uanset årsagen medføre en operation for at begrænse skadens omfang. Det vil dog afhænge af den aktuelle situation hvilke indgreb, der skal foretages.

Helbredelse er ikke mulig, men følgevirkningerne kan begrænses og håndteres ved igangsættelse af behandling og rehabilitering lige efter skadens indtræden.

Den tværfaglige rehabilitering vil således ofte bestå af alle fagprofessionelle som læger, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, psykolog, socialrådgiver, diætist mfl. og vil oftest blive igangsat allerede under det primære hospitalsophold og fortsætte ved udskrivelse til eget hjem ved behov.

Overordnet vil behandling og træning stræbe mod at gøre den rygmarvsskadede så selvhjulpen som muligt og lære den skadede at undgå komplikationer. I forløbet kan der derfor også være behov for kropsbårne hjælpemidler samt hjælpemidler for at kunne klare funktioner i hverdagen.