Skuldersmerter hos rygmarvsskadede kørestolsbrugere

Mange rygmarvsskadede i kørestol oplever stærke skuldersmerter, og et forskningsprojekt sætter fokus på disse smerter. Målet er at udvikle bedre behandling og måder at forebygge smerterne på - og dermed øge livskvaliteten hos de rygmarvsskadede.

Syddansk Universitet er i gang med at gennemføre forskningsprojekter om skuldersmerter hos rygmarvsskadede kørestolsbrugere

UlykkesPatientForeningen og Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter støtter forskningsprojektet økonomisk og bidrager også til arbejdet med projektet.

Hvad undersøger projektet?

Projekt undersøger

  • hvor mange manuelle kørestolsbrugere med rygmarvsskade har skuldersmerter
  • hvor ofte manuelle kørestolsbrugere med rygmarvsskade har skuldersmerter
  • hvilken indvirkning smerterne har på funktionsniveau og livskvalitet

Derudover vil projektet undersøge den neuromuskulære funktion (kommunikationen mellem hjerne og muskler) i overkroppen hos tetraplegiske kørestolsatleter med og udenskuldersmerter, og systematisk undersøge, om der er evidens for, at man kan forebygge og behandle skuldersmerter hos rygmarvsskadede kørestolsbrugere. Projektet er både rettet mod atleter og ikke-atleter.

Hvilke forventninger har vi til projektet?

Dette er det første nationale forskningsprojekt, der har til hensigt at etablere et videnskabeligt baseret grundlag for at udvikle evidensbaserede behandlings- og forebyggelsesstrategier rettet mod skulderlidelser hos kørestolsbrugere med rygmarvsskade.

Vi forventer, at projektets resultater på længere sigt kan få kliniske implikationer for kørestolsatleter, men også for personer med rygmarvsskade mere generelt set.

Hvem er ansvarlig for projektet?

Ansvarlige for projektet er Camilla Marie Larsen, ph.d., post.doc., cand.scient.san. i samarbejde med fysioterapeut i samarbejde med Birgit Juul-Kristensen, Ph.d., Lektor, Dr.Med.Vet., fysioterapeut. Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.

Der er planlagt konkret samarbejde med læger og fysioterapeuter for at inddrage den praktiske fysioterapierfaring og specialviden til udførelse af projektet.