Gå til hovedindhold

Trekantområdet kreds

Trekantområdet kreds er én af foreningens 16 kredse.
Kredsen har sin egen bestyrelse, der gør et stort frivilligt arbejde - blandt andet med at arrangere faglige og sociale arrangementer lokalt for medlemmerne.

Du er altid meget velkommen til at kontakte os.

Kredsbestyrelse:

Børge Larsen

Kredsformand

Vakant

Kredsnæstformand

Hanne Lind

Kredskasserer

Lena Nørlem

Kredssekretær

Jan Buchwald Larsen

Kredsbestyrelsesmedlem

Hans Christian Hansen

Suppleant 1