Gå til hovedindhold

Kan jeg få erstatning ved selvforskyldt ulykke?

En computer og en lommeregner

Publiceret

18. marts 2024

Spørgsmål:

For ca. 3 måneder siden blev jeg påkørt af en bilist, da jeg skulle krydse gaden tæt på vores hjem. Siden ulykken har jeg haft svært ved at arbejde på grund af smerter i ryg, nakke, knæ og skuldre. Der skete ikke noget med den mand, der kørte bilen. Hans forsikringsselskab arbejder for øjeblikket på at finde ud af, hvilken erstatning jeg evt. skal have. Jeg er imidlertid meget nervøs for, at jeg slet ikke kan få nogen erstatning, for jeg tror desværre ikke, at jeg så mig ordentligt for, da jeg trådte ud på vejen. Jeg har dog også hørt fra flere, at bilisten kørte alt for stærkt. Begge ting har jeg givet udtryk for overfor selskabet. Min tanker kredser konstant om ulykken, og om jeg kunne have gjort noget anderledes, hvilket bestemt ikke er godt for min tilstand. Er det muligt at få erstatning, selv om det – måske – er ens egen skyld, at man er kommet ud for en trafikulykke?

Svar:

Kære medlem

Ja, det er det. Det forholder sig faktisk sådan, at man som udgangspunkt altid har krav på fuld erstatning for personskaden, hvis man er kommet til skade i trafikken. Dette gælder også, selvom det er ens egen skyld, at skaden er sket, og uanset om bilisten har gjort noget forkert eller ej. Det gælder ovenikøbet for færdselsuheld, hvor den skadevoldende part er ukendt eller uforsikret - i hvilket tilfælde krav rejses over for DFIM (Foreningen for International Motorkøretøjsforsikring), der tager sig af krav på erstatning for ukendte/uforsikrede skadevoldere.

Dette skyldes, at Færdselsloven er et område, hvor der gælder et såkaldt objektivt princip, hvilket betyder, at man er berettiget til erstatning, uanset hvis skyld det er, at skaden er sket. Kun helt undtagelsesvist kan erstatningen nedsættes med typisk 1/3 eller i sjældne tilfælde evt. helt bortfalde, nemlig hvis der er udvist grove grader af medvirken til den opståede skade. Der skal dog være tale om en særdeles høj grad af egen skyld (forsæt eller grov uagtsomhed). Så svaret er ja, det er klart muligt at opnå personskadeerstatning, selv om man helt eller delvist har været skyld i et færdselsuheld. Om det er muligt i dit konkrete tilfælde, kender jeg dog ikke den konkrete situation godt nok til at kunne udtale mig om. Reglerne på området fremgår af Færdselslovens § 101 – 104.

Venlig hilsen

Marianne Bak Svendsen

  • Jurist