Gå til hovedindhold

Gode råd om erstatning og forsikring

Herunder finder du en række gode råd om erstatning og forsikring.

Kvinde sidder foran computer

Erstatning og forsikring

Vi har samlet nogle gode råd til dig, som det kan være godt at have i baghovedet, når du står over for en forsikrings- eller erstatningssag.

  • Få dokumenteret ulykken ved f.eks. lægebesøg, billeder og politirapport. Ellers risikerer du, at det går ud over din mulighed for at få erstatning. Du bør ligeledes løbende have kontakt med din læge og sørge for, at samtlige helbredsgener dokumenteres – det kan eksempelvis være vedvarende smerter eller hukommelsesbesvær.

  • Anmeld ulykken hurtigst muligt.

  • Husk, at du kan have forsikringer forskellige steder f.eks. via din fagforening, pensionskasse eller bank. Det er vigtigt at få anmeldt ulykken til samtlige forsikringer.

  • Undersøg, om du har en sundhedsforsikring f.eks. gennem din egen eller din ægtefælles arbejdsgiver. Den kan muligvis dække behandlinger hos fysioterapeut, psykologhjælp samt transport til og fra behandling.

  • Lider du indtægtstab, bør du løbende fremskaffe dokumentation for tabet i form af arbejdsgivererklæring, lønsedler, sygedagpengespecifikationer m.m. Jo hurtigere dokumentationen fremlægges, desto hurtigere dækkes tabet.

  • Ved tab af erhvervsevne bør du så tidligt som muligt sikre dig dokumentation for dine indtægtsforhold i mindst et år – og gerne to-tre år – før ulykken.

  • Det er vigtigt at opbevare kvitteringer for behandlinger, transport i forbindelse hermed, medicin, hjælpemidler eller lignende. Hvis der ikke er kvitteringer, bør du holde styr på hvilke udlæg, du har haft.

  • Hvis der er tale om en alvorlig personskade med risiko for varige mén eller erhvervsevnetab, kan det være en tryghed for dig, at en erstatningsadvokat hjælper dig efter ulykken.

  • Det kan være en god idé at få uvildig økonomisk rådgivning, hvis du får udbetalt en større erstatning. Det kan være med til at sikre, at du står bedst muligt økonomisk.