Gå til hovedindhold

Fritidsulykke eller ulykker i hjemmet

Læs her om mulighederne for erstatning efter en fritidsulykke eller ulykke i hjemmet.

Kvinde sidder ned og har smerter

Hvis du er kommet til skade ved en fritidsulykke eller i dit hjem og har tegnet en ulykkesforsikring, har du, uanset om der er en ansvarlig modpart involveret, normalt krav på erstatning fra dit forsikringsselskab og evt. modparten eller dennes forsikringsselskab.

Du skal efter ulykken kontakte dit eget forsikringsselskab og evt. modpartens forsikringsselskab og anmelde skaden.

Du kan normalt få dækket behandlingsudgifter (fysioterapi, kiropraktik m.m.). Behandlingsudgifter dækkes kun én gang, så du kan altså ikke få fra både din egen og modpartens forsikring til behandlingsudgifter.

Erstatning for varige mén

Hvis du får varige helbredsmæssige skader – varige mén – vil du have krav på invaliditetserstatning fra ulykkesforsikringen ved siden af en eventuel méngodtgørelse fra skadevolders forsikringsselskab. For varige mén kan du altså godt få erstatning fra både din egen og modpartens forsikring.

Modpartens forsikring kan også dække godtgørelse for svie og smerte og tabt arbejdsfortjeneste, hvilket din egen ulykkesforsikring ikke dækker. Hvis modparten ikke har en forsikring, kan du rette et civilt søgsmål mod skadevolder.

Garantifonde behandler sager

Hvis der er tale om et uheld, hvor et motorkøretøj, en hund, løssluppen hest eller speedbåd/vandscooter er involveret, kan du anmelde skaden til de respektive garantifonde: DFIM, FAH, FUH og FSV. Læs mere her.

Der er nogle situationer i forhold til fritidsulykker, hvor det er svært at gøre andre ansvarlige. Det kan fx være sport, hvor alle deltagere har accepteret en vis risiko for, at der kan opstå uheld.

Du kan ikke få erstatning fra en fritidsulykkesforsikring for en skade, der sker under arbejde for andre – heller ikke vennetjenester eller frivilligt arbejde, som falder ind under Arbejdsskadeloven.

Du kan dog have ret til erstatning fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). Hvis fritidsulykkesforsikringen ikke dækker med henvisning til, at arbejdet falder ind under Arbejdsskadeloven, bør du anmelde uheldet til AES.

Tandskader (og den følgende tandlægeregning) er ofte også dækket af en ulykkesforsikring.