Gå til hovedindhold

Kan jeg få forsikring fra flere steder?

En person bruger en computermus

Publiceret

21. februar 2022

Spørgsmål:

Jeg har fået en arbejdsskade til et firmaarrangement, og det blev anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), som nu har vurderet det til méngrad 8 %, som min arbejdsgivers forsikring skal erstatte.

Nu er jeg så kommet til at tænke på, om min egen heltidsulykke forsikring også dækker. Jeg har ikke meldt det til min egen forsikring. Er det for sent? Og hvis den dækker, kan man så få erstatning begge steder? Skal jeg hele proceduren igennem igen, eller kan jeg bruge de dokumenter, jeg har i min sag ved AES?

Svar:

Ja, det er efter omstændighederne muligt at få erstatning fra dit eget forsikringsselskab også, når der, som du oplyser, er tale om en heltidsulykkesforsikring. Der gælder en overordnet forældelsesfrist på 3 år fra skadestidspunktet, så denne frist er jo efter det oplyste ikke overskredet. Du skal dog være opmærksom på, at det altid gælder om at anmelde skaden så hurtigt som muligt.

Det er det enkelte forsikringsselskab, som afgør, hvad de har brug for af oplysninger, dokumenter mv. Hvert selskab opgør sagen selvstændigt, men hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har truffet en afgørelse som i dit tilfælde, vil pågældende selskab ofte vurdere, om de er enige i den, eller om de har behov for yderligere information.

Venlig hilsen

Marianne Bak Svendsen

  • Jurist