Gå til hovedindhold
To kvinder sidder og arbejder sammen foran en computer

Jobsøgning: Vær fuldstændig ærlig fra første færd

Hvordan griber du det an, hvis du har en funktionsnedsættelse og er jobsøgende? Michael Weibel, der arbejder med rekruttering til daglig, giver her sit bud.

Skrevet af
Martin Hungeberg Journalist
Publiceret mandag den 28. februar 2022

I det daglige arbejder direktør Michael Weibel fra HumanizeR med rekruttering af medarbejdere til en bred pallette af virksomheder i hele landet. Han har derfor fingeren på pulsen, når det gælder arbejdsmarkedet og jobsøgning.

"Jeg vil gerne med det samme sætte to streger under: Vær fuldstændig ærlig fra første færd i din jobsøgning. Det gælder både i selve ansøgningen og til samtaler. Det kan godt være, at der er et potentielt job, som du ender med ikke at få, fordi du beretter om din funktionsnedsættelse, men du ville ende med at stå i en akavet situation og skulle gemme, hvad der måtte være af udfordringer, til når du kommer til en samtale, hvis du ikke er ærlig fra starten", siger Michael Weibel fra HumanizeR. Han tilføjer:

"Jeg er også med i ansættelsesprocessen af medarbejdere til HumanizeR, så jeg ser tingene fra begge sider af skrivebordet, og jeg vil sige, at jeg kun har respekt for, at man er ærlig. Står jeg og skal ansætte, så har jeg faktisk ikke tid til udenomssnak eller at skulle sidde og gætte.

Hvis man rigtig gerne vil have en medarbejder, så gør man plads til dem, og så betyder det mindre, om man har fysiske udfordringer eller en diagnose.

Michael Weibel, direktør i HumanizeR

Skred i den rigtige retning

Michael Weibel pakker det ikke ind, når han skal vurdere, om der stadig findes fordomme på arbejdsmarkedet.

"Det gør der uden tvivl. Det kommer først og fremmest an på, hvilken type ledelse en virksomhed har. Har de samme mennesker været der i 60 år, så stammer deres syn måske også fra dengang. Så der trives desværre stadig fordomme derude. Men det skal man ikke lade sig vælte af, for det ville sikkert aldrig blive et godt match alligevel", fortæller Michael Weibel.

Omvendt mener HumanizeR-direktøren, at der også er sket et holdningsmæssigt skred i den rigtige retning, når man ser på ansættelse af mennesker med funktionsnedsættelse:

"Vi ser for eksempel flere og flere unge, kreative ledere, hvor det ikke kan blive mangfoldigt nok. Hvis man rigtig gerne vil have en medarbejder, så gør man plads til dem, og så betyder det mindre, om man har fysiske udfordringer eller en diagnose.

Stå ved din funktionsnedsættelse

Én ting er at nævne sin funktionsnedsættelse i dialogen med en virksomhed, men det kan være svært at vurdere, hvor meget plads man skal reservere i eksempelvis sin skriftlige ansøgning.

"Efter min mening skal man skrive præcis, hvad begrænsningerne eller udfordringerne går ud på, for så kan en virksomhed forholde sig til det og sige: De her udfordringer, kan vi ikke godt arbejde ind i det? Hos mange virksomheder vil man tænke, at det er en fed menneskelig udfordring, at de gør det her, frem for at vælge en potentielt værdifuld medarbejder fra", pointerer Michael Weibel.

Han oplever, at jobansøgeres manglende selvtillid i nogle tilfælde kan blive en barriere for at finde det rette job:

"Det er rigtig vigtigt, at man tør stå ved sin funktionsnedsættelse, for det er jo en del af den person, du er. Du skal bestemt ikke undskylde og beklage, men i stedet skrive et par linjer om det og selvfølgelig understrege alle de kompetencer, du besidder".

Sørg for ikke at have en jantelovsmentalitet, hvor du ikke tør sige højt, hvad du kan, eller hvad du ikke kan.

Michael Weibel, direktør i HumanizeR

Drop jantelovsmentalitet

En tendens, der har været på fremmarch i adskillige år, er det store antal ledige jobs, som bliver besat gennem netværk og aldrig bliver slået op offentligt. Netværk er derfor helt centralt, når man skal søge job eller fleksjob i dag.

"Måske er det endda endnu vigtigere for mennesker med funktionsnedsættelse, for det kan være, at man gennem netværk eller ved at gå i dialog med potentielle arbejdsgivere kan få afmystificeret, hvad din funktionsnedsættelse egentlig handler om. Det kan virkelig komme dig til gode at aktivere dit netværk, ligesom det gør for alle andre, som bruger den strategi i jobsøgningen", forklarer Michael Weibel, direktør i HumanizeR. Han afslutter:

"Sørg for ikke at have en jantelovsmentalitet, hvor du ikke tør sige højt, hvad du kan, eller hvad du ikke kan. Dropper du den usikre tilgang og er helt ærlig, er der en større chance for, at du finder et arbejde, som giver mening for dig i din situation og for den virksomhed, som ansætter dig. Det er jo det, som alle bør stræbe efter. Det kan godt være, at du ikke finder drømmejobbet i den første uge af din jobsøgning eller nogensinde kommer til at tjene 50.000, men hvis du finder mening i det arbejde, du ender med at få, så er det altså suverænt det vigtigste i min optik".

 

Tre gode råd til din jobsøgning

  • Forklar din funktionsnedsættelse: Det kan være en stor fordel at gøre det klart, hvilke udfordringer din funktionsnedsættelse medfører. På den måde er du helt ærlig og får samtidig afmystificeret, hvad det egentlig drejer sig om.
  • Parkér janteloven: Har du en funktionsnedsættelse, betyder det ikke, at du ikke har en masse at tilbyde potentielle arbejdsgivere, og det skal du udstråle i jobjagten.
  • Brug dit netværk: Netværk bringer mange i job. Begynd med at række ud til din familie og venner og fortæl dem, hvad det er, du søger. Herefter kan du gå videre til deres venner og bekendte.