Bornholm kreds

Bornholm kreds er én af foreningens 16 kredse.

Bornholm kreds har sin egen bestyrelse, der gør et stort frivilligt arbejde - blandt andet med at arrangere faglige og sociale arrangementer lokalt for medlemmerne.

Bestyrelsen består af 5  frivillige, der vælges ved den årlige kredsgeneralforsamling. 

Hvis du vil vide, hvad der rører sig i Bornholm kreds, er du velkommen til at kontakte kredsformand Ole Lærke på tlf.: 21 66 17 48 eller mail olaerke@gmail.com

Kredsens bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer

Kredsformand

Ole Lærke
21 66 17 48

Kreds næstformand

Svend-Erik Lund
29428126 / 29428126

Kreds sekretær

Hans Birger Munk
56 96 61 75 / 21 52 05 95

Kreds bestyrelses medlem

Gert Hjorth Quaade
/ 21446646

Kreds bestyrelses medlem

Niels Klitgaard Lund
56 48 40 42 / 20 87 10 62

Suppleant 1

Mogens Dalgård Pedersen
56 48 14 27 / 21 60 85 27

Suppleant 2

Gitte Quaade
2144 6646