Bornholm kreds

Bornholm kreds er én af foreningens 16 kredse.

Bornholm kreds har sin egen bestyrelse, der gør et stort frivilligt arbejde - blandt andet med at arrangere faglige og sociale arrangementer lokalt for medlemmerne.

Bestyrelsen består af 5  frivillige, der vælges ved den årlige kredsgeneralforsamling. 

Hvis du vil vide, hvad der rører sig i Bornholm kreds, er du velkommen til at kontakte kredsformand Ole Lærke på tlf.: 21 66 17 48 eller mail olaerke@gmail.com

Kredsens bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer

Kredsformand

Ole Lærke
21661748

Kredsnæstformand

Svend-Erik Lund
29428126 / 29428126

Kredssekretær

Hans Birger Munk
56966175 / 21520595

Kredsbestyrelsesmedlem

Niels Klitgaard Lund
56484042 / 20871062

Suppleant 1

Mogens Dalgård Pedersen
56481427 / 21608527