Bornholm kreds

Bornholm kreds er én af foreningens 16 kredse.

Bornholm kreds har sin egen bestyrelse, der gør et stort frivilligt arbejde - blandt andet med at arrangere faglige og sociale arrangementer lokalt for medlemmerne.

Bestyrelsen består af 5  frivillige, der vælges ved den årlige kredsgeneralforsamling. 

Hvis du vil vide, hvad der rører sig i Bornholm kreds, er du velkommen til at kontakte kredsformand Ole Lærke på tlf.: 21 66 17 48 eller mail olaerke@gmail.com

Kredsens bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer

Kredsformand

Ole Lærke
Sankt Mortens Gade 28
3700 Rønne
21 66 17 48

Kreds næstformand

Svend-Erik Lund
Skajlamark 19
3700 Rønne
29 42 81 26

Kreds sekretær

Hans Birger Munk
Solvænget 6
3700 Rønne
56 96 61 75 / 21 52 05 95

Kreds bestyrelses medlem

Gert Hjorth Quaade
Kuleborgvej 27
3720 Aakirkeby
/ 21446646

Kreds bestyrelses medlem

Niels Klitgaard Lund
Lottehaven 5
3700 Rønne
56 48 40 42 / 20 87 10 62

Suppleant 1

Mogens Dalgård Pedersen
Lærkeløkken 7
3770 Allinge
56 48 14 27 / 21 60 85 27

Suppleant 2

Gitte Quaade
Kuleborgvej 27
3720 Aakirkeby
2144 6646