Bestyrelse i Bornholm kreds

Se hvem der sidder i Bornholm kreds' bestyrelse.

Bestyrelsesmedlemmer

Kredsformand

Ole Lærke
21661748

Kredsnæstformand

Svend-Erik Lund
29428126 / 29428126

Kredssekretær

Hans Birger Munk
56966175 / 21520595

Kredsbestyrelsesmedlem

Niels Klitgaard Lund
56484042 / 20871062

Suppleant 1

Mogens Dalgård Pedersen
56481427 / 21608527

Kontaktpersoner