Bestyrelse og kontaktpersoner i Fyn kreds

Se hvem der sidder i Fyn kreds' bestyrelse, og hvem der er kontaktpersoner for forskellige aktiviteter.

Bestyrelsesmedlemmer

Kredsformand

Birthe Bjerre
26854288

Kredsnæstformand

Nina Breilich
40414005

Kredskasserer

Irene Krydsfeldt
22138925

Kredsbestyrelsesmedlem

Kirsten Lykke Schultz
29828666

Kredsbestyrelsesmedlem

Henrik Lam
64881404 / 20471404

Suppleant 1 / Kredssekretær

Birthe Andersen
64473028 / 30112503

Suppleant 2

Mette Hansen
30295847

Suppleant 3

Ole Bent Mathiesen
29420017 / 21789059

Suppleant 4

Thyge Torjusen
29280775