Bestyrelse og kontaktpersoner i Københavns Omegn

Se hvem der sidder i Københavns Omegns kreds' bestyrelse, og hvem der er kontaktpersoner for forskellige aktiviteter.

Bestyrelsesmedlemmer

Kredsformand

Jørgen Maibom
22400812

Kredsnæstformand

Ruth Antosz
22883909

Kredskasserer

Pia Erzebet Jensen
40545590

Kredssekretær

Ruth Antosz
22883909

Kredsbestyrelsesmedlem

Torben Vernegren Kristensen
51845996

Kredsbestyrelsesmedlem

Birthe Klamer
22889055

Suppleant 1

Finn Håkansson
30513194

Suppleant 2

Kirsten Christensen
28136289

Kontaktpersoner