Bestyrelse og kontaktpersoner i MidtVest Jylland

Se hvem der sidder i MidtVest Jylland kreds' bestyrelse, og hvem der er kontaktpersoner for forskellige aktiviteter.

Bestyrelsesmedlemmer

Kreds formand

Orla Bredgaard
Storåvej 15
7400 Herning
97 22 01 32

Kreds næstformand

Anna Jensen
Thrigesvej 9, 2. th
7400 Herning
21 60 38 32

Kreds bestyrelsesmedlem

Hanne Amalie Nielsen
Spåbækvej 10
6973 Ørnhøj
97 38 63 09 / 23 45 94 95

Kreds bestyrelsesmedlem

Conny Jensen
Gormsvej 23, st. th
7400 Herning
29 43 52 34

Kreds sekretær

Anna Jensen
Thrigesvej 9, 2. th
7400 Herning
21 60 38 32

Kreds kasserer

Poul Ipsen
Klostervej 70
6900 Skjern
97 35 14 11 / 50 71 42 18

Kreds suppleant 1

Susanne Stampe Damgaard
Schubertsvej 15
7400 Herning
20 71 15 50

Kontaktpersoner

Stavgang

Lene Andersen
Händelsvej 9
7400 Herning
97 22 38 78 / 26 68 46 37