Bestyrelse i Østjylland kreds

Se hvem der sidder i Østjylland kreds' bestyrelse, og hvem der er kontaktpersoner for forskellige aktiviteter.

Bestyrelsesmedlemmer

Kredsformand

Anni M. Holmann Andersen
30660141

Kredsnæstformand

Solveig Hansen
41172945

Kredskasserer

Peer G. H. Laursen
86994817

Kredsbestyrelsesmedlem

Maja Petersen
26592632