Bestyrelse og kontaktpersoner i Sydvestjylland

Se hvem der sidder i Sydvestjylland kreds' bestyrelse, og hvem der er kontaktpersoner for forskellige aktiviteter.

Bestyrelsesmedlemmer

Kredsformand

Inga Bredgaard
75144263 / 50854263

Kreds næstformand

Michael Bæk
41 50 13 13

Kreds kasserer

Lise Lundoff Larsen
21 48 41 61

Kreds bestyrelses medlem

Karen Rasmussen
26 72 11 56

Kreds bestyrelses medlem

Franz X. Kamber
40 38 33 61

Suppleant 1

Bente Jørgensen
50 48 48 02

Suppleant 2 / Kredssekretær

Eva Brammer
20 66 50 96

Suppleant 3

Elisabeth Sørensen
60 92 05 70

Kontaktpersoner

KK - IT - tilbud

Inga Bredgaard
Cederlunden 45
6705 Esbjerg Ø
75144263 / 50854263