Andre legater

Se legater, som du selv kan søge. UlykkesPatientForeningen har ikke noget med legaterne at gøre, så informationerne er blot en service til dig.

Målgruppe
Yder økonomisk hjælp til handicappedes muligheder i videste omfang for at ride og dermed støtte dem i deres muligheder i deres fysiske og/eller psykiske handicap. Hjælp ydes, hvor mulighed for tilstrækkelig offentlig støtte ikke er mulig af lovmæssig eller økonomiske grunde.

Ansøgningstidspunkt
Du skal sende din ansøgning inden den 1. marts.

Uddelingstidspunkt
Maj eller juni

Adresse
Ole Rosdahl
Willemoesvej 8
3100 Hornbæk
Tlf: 26 83 10 30

Bemærk
UlykkesPatientForeningens socialrådgivere har ikke mulighed for at indstille medlemmer til det pågældende legat. Vi oplyser blot om muligheden, og du skal altså selv søge ud fra legatets egne kriterier. Vær derfor opmærksom på, hvem legatet retter sig mod, til hvilket formål der uddeles midler, ansøgningsfrist mm.

Målgruppe
Der ydes tilskud og anden form for støtte til sundhedsmæssig, socialmedicinsk o. lign. virksomhed, herunder navnlig:

  1. Tilskud til sygdomsbehandling og rekreation.
  2. Til sygdomsforebyggende og anden virksomhed inden for sundhedsområdet, herunder forskning og forsøg. Støtte til forskning kan kun ydes efter forudgående forhandling med de af staten oprettede forskningsråd.
  3. Til oplysende virksomhed inden for sundhedsområdet. Der kan ikke ydes tilskud til afholdelse af eller deltagelse i konferencer, kurser o. lign., ligesom der ikke kan ydes tilskud til rejseudgifter og studieophold.

Uddelingstidspunkt
Uddelingen i forhold til punkt 1 og 3 finder sted i marts.
Uddeling til punkt 2, forskning, finder sted hvert 2. eller 3. år.

Adresse
Ansøgningsskema kan rekvireres hos:

Danmarks Sundhedsfond
Palægade 5
1261 København K
Tlf: 33 46 22 24

Bemærk
UlykkesPatientForeningens socialrådgivere har ikke mulighed for at indstille medlemmer til ovennævnte legat. Vi oplyser blot om det pågældende legat og du skal altså selv søge ud fra legatets egne kriterier. Vær derfor opmærksom på, hvem legatet retter sig mod, til hvilket formål der uddeles midler, ansøgningsfrist mm.

Målgruppe
Til syge mennesker, der er i trang. Bevilliges alene patienter, der er hjemmehørende i Esbjerg, og som lider af sclerose, polio, leddegigt eller tuberkulose.

Ansøgningsfrist
Du skal ansøge inden den 1. juni.

Uddelingstidspunkt
Primo juli.

Adresse
DAHL
Dokken 10
6700 Esbjerg
Tlf: 88 91 90 00

Bemærk
UlykkesPatientForeningens socialrådgivere har ikke mulighed for at indstille medlemmer til ovennævnte legat. Vi oplyser blot om det pågældende legat og du skal altså selv søge ud fra legatets egne kriterier. Vær derfor opmærksom på, hvem legatet retter sig mod, til hvilket formål der uddeles midler, ansøgningsfrist mm.

Målgruppe

  • Du skal være erhvervsaktiv, og du skal, efter et rekreationsophold afholdt i sygemeldings-perioden, være i stand til lige umiddelbart efter opholdet at genoptage et arbejde. Du må dog godt have genoptaget dit arbejde med nogle få timer ugentlig. Du kan godt afholde opholdet i en ferie, men det er under forudsætning af, at ferien ligger imellem endt sygemelding og genoptagelse af arbejde.
  • Rekreationsopholdet skal være afsluttende led i en sygdomsbehandling, enten i forbindelse med et hospitalsophold eller en sygdomsperiode i hjemmet.
  • Rekreationsopholdet skal være anbefalet af din læge, speciallæge, eller hospitalets læge.


Ansøgningstidspunkt

Kan søges hele året.

Uddelingstidspunkt
Efter ansøgning.

Adresse
Ansøgningsskema skal sendes til:

Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere
Postboks 846
Brøndbyøster
2605 Brøndby

Find ansøgningsskema og yderligere oplysninger på foreningens hjemmeside

Bemærk
UlykkesPatientForeningens socialrådgivere har ikke mulighed for at indstille medlemmer til ovennævnte legat. Vi oplyser blot om det pågældende legat og du skal altså selv søge ud fra legatets egne kriterier. Vær derfor opmærksom på, hvem legatet retter sig mod, til hvilket formål der uddeles midler, ansøgningsfrist mm.

Målgruppe og formål
Birthe Daells Fond giver penge til advokatbistand. Fondens formål er at sikre, at personer – også juridiske – som ikke har råd til at antage en advokat til at varetage deres sag, kan få bistand fra en advokat. Fonden kan – helt eller delvist – dække udgifter til advokatsalær i det omfang, det ikke bliver godtgjort hos modparten.

Ansøgningstidspunkt
Kan søges hele året. Advokatsamfundet, der administrerer fonden, holder dog lukket i juli måned.

Sådan søger du
Hvis du vil søge fonden om støtte, er det lettest at tale med den advokat, som i givet fald vil påtage sig sagen, og så lade advokaten indgive ansøgningen til fonden. Advokaten kan nemlig bedre vurdere de juridiske chancer for at vinde sagen eller opnå et positivt resultat.

Ansøgningen må udover en sagsfremstilling (og evt. kopi af ansøgning om fri proces) indeholde oplysning om ansøgerens økonomiske forhold og størrelsen af det beløb, man søger om. Der er ingen ansøgningsformular. Ansøgningen skal sendes til Advokatsamfundets sekretariat.

Ansøgningerne behandles som hovedregel skriftligt, hvor de sendes i cirkulation blandt fondsbestyrelsens medlemmer. Behandlingstiden er normalt to til fire uger. Støttetilsagn meddeles straks efter bestyrelsens stillingtagen i den enkelte sag. Ansøgning med relevante bilag skal sendes på mail til fondens sekretær Anne Junge: aju@advokatsamfundet.dk

Advokatsamfundet
Kronprinsessegade 28
1306 København K

Find yderligere oplysninger på Advokatsamfundets hjemmeside

Bemærk
UlykkesPatientForeningens socialrådgivere har ikke mulighed for at indstille medlemmer til det pågældende legat. Vi oplyser blot om muligheden, og du skal altså selv søge ud fra legatets egne kriterier. Vær derfor opmærksom på, hvem legatet retter sig mod, til hvilket formål der uddeles midler, ansøgningsfrist mm.

Målgruppe og formål

Julie Seiferts Mindelegat har til formål at "yde værdigt trængende kvinder, der er hjemmehørende i Kongeriget Danmark hjælp til at søge helbredelse eller lindring for alvorlige sygdomme, herunder nervesygdomme, sukkersyge eller lignende".

De væsentligste kriterier for tildeling af legatet er, hvor alvorlig sygdommen er, og hvor medtaget patienten er af sygdom og behandling.

Legatportionerne er normalt på mellem 4.000 kr. og 10.000 kr. Der er to årlige uddelinger. 

Ansøgningstidspunkt og procedure

Ansøgning kan indsendes inden den 15. april og 15. september, med uddeling 4-6 uger senere. Der skal anvendes et ansøgningsskema, der kan rekvireres ved fremsendelse af en frankeret svarkuvert til fondens adresse eller per mail.

Ansøgningen skal ledsages af en lægeattest, der ikke må være mere end ca. 6 mdr. gammel, idet den skal indeholde en beskrivelse af sygdommen og patientens almene tilstand. 

Legatbestyrelsen består af tre medlemmer, heraf ét lægefagligt medlem, og efter vurdering af de indkomne ansøgninger foretages indstilling til uddeling. 

Adresse

Julie Seiferts Mindelegat
Henrik Kaastrup-Larsen
Bavnebjærgspark 46
3520 Farum

Mail: kaastrup-larsen@mail.dk

Bemærk

UlykkesPatientForeningens socialrådgivere har ikke mulighed for at indstille medlemmer til det pågældende legat. Vi oplyser blot om muligheden, og du skal altså selv søge ud fra legatets egne kriterier. Vær derfor opmærksom på, hvem legatet retter sig mod, til hvilket formål der uddeles midler, ansøgningsfrist mm.

Se oversigt over legater og fonde administreret af Haldguttenberg Advokatfirma

Bemærk

UlykkesPatientForeningens socialrådgivere har ikke mulighed for at indstille medlemmer til ovennævnte legat. Vi oplyser blot om det pågældende legat og du skal altså selv søge ud fra legatets egne kriterier. Vær derfor opmærksom på, hvem legatet retter sig mod, til hvilket formål der uddeles midler, ansøgningsfrist mm.

Målgruppe og formål

Hvis du har behov for rekreation enten på grund af helbreds-, sociale-, økonomiske - eller andre personlige forhold og du er selvhjulpen, så kan du søge om at få et af årets legatudlodninger hos Frænkels Legat.

Der kan ansøges om ophold på Løgumkloster Refugium, Rekreationshjemmet Lysglimt i Gilleleje, Christiansminde ved Svendborg og Enagron Ecotourism Retreat på Kreta. 

Legatet udlodder legater til ophold på rekreationssted skattefrit indenfor 10.000 kr. 

Ansøgningstidspunkt og procedure

Ansøgning om rekreationsophold skal modtages pr. brev senest 1. februar 2021. Der skal anvendes ansøgningsskema, som kan findes og downloades på legatets hjemmeside

Alle som får et legat, får besked sendt pr. mail senest den 7. april 2021. Rekreationsopholdet skal afholdes inden udgangen af september 2021.

 

Adresse

Frænkels Legat
c/o Eva Nathan
Præstegade 15
6760 Ribe

Du kan læse mere om legatet på deres hjemmeside her

Bemærk

UlykkesPatientForeningens socialrådgivere har ikke mulighed for at indstille medlemmer til ovennævnte legat. Vi oplyser blot om det pågældende legat og du skal altså selv søge ud fra legatets egne kriterier. Vær derfor opmærksom på, hvem legatet retter sig mod, til hvilket formål der uddeles midler, ansøgningsfrist mm.

Læs om Aschengreens Legat og hvordan du ansøger

Bemærk

UlykkesPatientForeningens socialrådgivere har ikke mulighed for at indstille medlemmer til ovennævnte legat. Vi oplyser blot om det pågældende legat og du skal altså selv søge ud fra legatets egne kriterier. Vær derfor opmærksom på, hvem legatet retter sig mod, til hvilket formål der uddeles midler, ansøgningsfrist mm.

 

Veje til mere viden
Du kan selv finde flere fonde og legater i for eksempel Vejviser til legater og fonde, som kan lånes på landets biblioteker, eller ved at benytte den online database legatbogen.dk.