Gå til hovedindhold

Vi undersøger: Healing og clairvoyance

Der findes mange tilbud inden for alternativ behandling, og det kan være svært at gennemskue, hvad der er op og ned på de mange behandlingsformer? Hvad kan du bruge dem til, og hvad er videnskabeligt bevist?

Hvad er healing og clairvoyance?

Der findes et utal af varianter af healing og clairvoyance. Hvis vi begynder med de overordnede linjer for healing, så er formålet, at behandleren leder en kraft eller energi (selve healingen) mod et område på kroppen. Healere påstår, at de ad den vej kan rydde ubalance, blokeringer og negativ energi af vejen. Healing har været praktiseret langt tilbage i historien. Der findes mange forskellige retninger og udgangspunkter hos den enkelte behandler: Nogle mener, at de selv har en særlig styrke eller energi, som de bruger til at heale. Andre, at de udelukkende aktiverer en indre kraft, der bor i alle mennesker.

Clairvoyance kommer af fransk: clair (klar) og voir (se). Det ligger derfor i ordet, at mennesker, som kalder sig for clairvoyante, mener, at de er en form for synske, hvilket vil sige, at kan se ind i fremtiden, se noget, der er skjult for det blotte øje, eller har en evne til at få pludselige klarsyn. Nogle clairvoyante påstår også, at de kan tale med afdøde mennesker. Både i religiøs og kulturel sammenhæng dukker der igennem historien igen og igen mennesker op, som fortæller, de har clairvoyante evner.

Hvad kan det bruges til?

Healere behandler både rent fysiske problematikker, ligesom de typisk har et særligt fokus på det mentale, herunder velvære, selvindsigt, selvudvikling samt samspillet mellem krop og psyke.

I clairvoyance er der først og fremmest fokus på at få ro på sindet og give indsigt i det, som man ikke selv kan se. En behandling kan, siges det, derfor afhjælpe en række psykiske problematikker og give en anden retning for tilværelsen med den viden eller klarsyn, som der opnås.

Hvad siger videnskaben?

Der findes ingen valide forskningsprojekter, som viser, at healing har en effekt. Med hensyn til clairvoyance har det altid været et felt, som de fleste forskere har holdt sig langt væk fra. Derfor er der heller ingen forskning her, som beviser, at det har en gavnlig effekt.

Hvad koster det?

I både clairvoyance og healing, og i de overlap, der findes, er der i mange tilfælde to prislister. Den ene er for det fysiske møde, hvor en time koster i omegnen af 1.000 kr. Mange clairvoyante og healere tilbyder også, at en session kan klares telefonisk, og her er prisen typisk det halve. Der findes ingen tilskud til behandlingerne.