Gå til hovedindhold

Mistro i sundhedsvæsenet

For de fleste af os er det en selvfølge at skulle vi være så uheldige at komme til skade, er der hjælp at hente i sundhedsvæsenet.

Vores forventning er, at vi hos vores læge kan få en forklaring på vores symptomer og i langt de fleste tilfælde også en behandling, så vores tilværelse atter kan normaliseres.

En del ulykkesramte med usynlige skader oplever, at deres skader ikke bliver anerkendt, og at det er op til den enkelte at navigere i udbuddet af behandlingsmuligheder.

Dette kan skyldes, at skaderne ikke kan dokumenteres på billeder og scanninger, eller at symptomerne ikke passer ind i sundhedsvæsenets forståelsesramme af hvilke ulykker, der kan give anledning til hvilke skader.

Ingen behandling uden lægens opbakning

At opleve mistro eller mistænkeliggørelse fra sin læge er en af de mest stressfulde oplevelser, man kan komme ud for. Dette skyldes først og fremmest, at det stiller et alvorligt spørgsmålstegn ved vores grundantagelse om, at vi kan blive behandlet, hvis vi er syge. Derudover er selve adgangsbilletten til behandling, at lægen anerkender, at der er tale om behandlingskrævende symptomer. Dette sker i sagens natur ikke, når lægen stiller sig tvivlende.

Endelig er mistænkeliggørelse fra sundhedssystemet medvirkende til at stille spørgsmålstegn ved den ulykkesramtes evne til at være fortrolig med kroppens signaler og i stand til at vurdere sin egen sundhedstilstand. Konsekvensen bliver ofte en oplevelse af krænkelse og usikkerhed og måske en tiltagende tvivlen på, om symptomerne bare er indbildning. Dette kan på længere sigt betyde, at man afholder sig fra at opsøge sin læge ved andre eller nye symptomer.