Gå til hovedindhold

Vi bearbejder sorg forskelligt

Efter en ulykke har de fleste mennesker en reaktion. Men mange gange reagerer vi forskelligt – også selvom vi lever i et godt parforhold, hvor vi vil hinanden det bedste. En af årsagerne til de forskellige reaktioner, kan forklares med sorgens to spor.

To personer står ved et træ

Når du har været ude for en ulykke, er det helt normalt at reagere. Lige efter ulykken vil både du og dine pårørende som regel befinde jer i en choktilstand, hvor stresshormoner raser rundt i hele kroppen. Efter nogle uger aftager stressreaktionen, og du begynder at vende tilbage til en ny hverdag. Det er her den egentlige sorgproces ofte begynder. Sorgen forløber i to spor: Tabssporet og genoprettelsessporet.

Tabssporet

I tabssporet tillader du dig selv at være ked af det og sørge over de tab, ulykken har ført med sig.
Her finder du rum til at forholde dig til sorgens smerte, til savn og minder. Det kan være helt konkrete tab som en mistet legemsdel, og det kan være mere symbolske tab som mistede drømme og håb for fremtiden.

Genoprettelsessporet

I genoprettelsessporet tager du en pause fra sorgens følelser og forholder dig aktivt til den nye tilværelse.

Her arbejder du på at håndtere den nye hverdag: Du opsøger viden, tilegner dig nye færdigheder og finder måske nye roller, der udvider din identitet.

Du og din partner vil begge veksle mellem de to spor i sorgprocessen. Jeres sorgproces kan være forskudt og uafhængig af hinanden. Derfor vil I en gang imellem være det samme sted og kunne finde nærhed og forståelse, og andre gange vil I være i hvert jeres spor og måske have sværere ved at forstå hinanden og kommunikere ud fra samme ståsted.