Gå til hovedindhold

Din rolle i behandlingsforløbet

Du kan som pårørende spille en aktiv rolle i den periode, den ulykkesramte er under behandling.

En patient/borger sidder sammen med et dygtigt team af faglærte

Du kan hjælpe med at huske, hvad der skal fortælles til lægen, og hvad der er blevet sagt. Du kan støtte, når der skal tages svære beslutninger, og du kan hjælpe med at forstå svære budskaber.

Som pårørende kender du den ulykkesramte bedre end lægen. Du kender den ramtes historie, behov og ønsker. Du kan derfor hjælpe med at få fortalt hele historien og hjælpe med at sikre, at lægen får et godt kendskab til den ramte.

Det er en god idé, at I sammen forbereder jer forud for en samtale med en læge og taler om hvilke spørgsmål, det er vigtigt at få stillet.

Det kan også være en hjælp for den ramte, hvis du tager dig af praktiske ting – f.eks. hjælper med at holde styr på aftaler om undersøgelser og hvilken medicin, der skal tages hvornår. Her er det også godt løbende at tale om, hvordan du bedst hjælper og støtter.

Vigtigst er dog, at du som pårørende finder en balancegang mellem at være ressourceperson for den ulykkesramte og samtidig tage vare på dine egne behov.

Gode råd

Giv støtte: Nogle gange trænger den ramte blot til at blive holdt i hånden. Andre gange er der måske behov for at trøste og hjælpe med svære beslutninger. Og andre gange er der behov for, at der bliver talt om alt muligt andet end sygdom.

Hold øje: Vær opmærksom på, hvad der sker med den ulykkesramte og fortæl lægen om eventuelle forandringer. Du kender den skadede bedst, så stol på din fornemmelse og fortæl, hvis du er bekymret, eller hvis ’der er noget, der bare ikke virker rigtigt’. Eksempelvis hvis du oplever, at der opstår ændringer af personligheden eller problemer med at huske eller at koncentrere sig.

Vær ekstra øjne: Du kan se dig selv som et ekstra sæt øjne, ører og stemme for den ulykkesramte. Det er altid godt at være flere til at høre, hvad der bliver sagt og flere til at huske at spørge, om det man har forberedt.

Hold styr på det praktiske: Tal med den ulykkesramte om, hvorvidt det er en hjælp, hvis du holder styr på praktiske ting som aftaler og medicin.

Pas på dig selv: Det er vigtigt, at du som pårørende prioriterer at passe på dig selv og finde en balancegang mellem at være ressourceperson for den ulykkesramte og samtidig tage vare på dine egne behov.