Gå til hovedindhold

De svære følelser

Reaktioner når ulykken rammer en tæt på.

Når en vi holder af kommer ud for en ulykke eller en anden voldsom begivenhed, er det meget forskelligt, hvordan vi reagerer. Nogle reagerer meget handlingsorienteret, mens andre reagerer mere følelsesmæssigt og bliver vrede eller ulykkelige eller måske begge dele. Reaktionerne kan variere i intensitet fra næsten ingen reaktion til meget voldsom reaktion. Det er vigtigt at huske på, at du ikke kan reagere forkert.

For nogle vil reaktionerne vare dage eller uger, mens det for andre kan tage længere tid. Nogle vil opleve voldsomme reaktioner umiddelbart efter hændelsen, mens andre først reagerer senere, når det værste chok har lagt sig.

Gode råd

Den første tid efter ulykken er krævende både for dig og den ulykkesramte.

Anerkend at det er naturligt at reagere, og at ingen reaktioner er mere korrekte end andre

Prøv at have forståelse for, at du og den ramte ikke nødvendigvis følges ad i jeres reaktioner, men sagtens kan være forskellige steder i jeres bearbejdning af ulykken

Fortæl andre hvordan du har det og hvad du gerne vil have hjælp til

Respekter både dine egne og den ramtes behov og grænser – vis forståelse for, at den ulykkesramte og andre ikke ved, hvordan det er at være dig

Prioriter dine egne behov – det giver dig mere overskud i en svær tid

Mange forhold har indflydelse på dine reaktioner

Der er mange faktorer, som er med til at bestemme, hvordan du reagerer, når en af dine nære har været udsat for en voldsom hændelse. Jeres relation har ofte betydning for reaktionen – jo mere forbundne, I føler jer, jo større reaktion. Andre forhold, som kan have betydning for, hvordan du reagerer, er blandt andet:

 • alder
 • køn
 • andre aktuelle kilder til stress
 • tidligere erfaringer med krisesituationer

Du kan reagere med mange følelser

Uanset hvordan du reagerer, er det ressourcekrævende for dig. Derfor vil du sandsynligvis opleve, at du ikke har det samme overskud, som du plejer.
Hvis du kender til nogle af de reaktioner, der kan opstå efter en ulykke, kan det være lettere at forstå og acceptere dem som en naturlig forlængelse af det, du oplever.

Det kan være, du føler:

 • angst
 • sorg
 • vrede
 • håbløshed
 • afmagt

Du kan også opleve:

 • humørsvingninger, der kan skifte meget hurtigt mellem positive og negative følelser
 • tankemylder
 • øget tendens til tårer
 • problemer med at sove

Det kan sagtens være, at du oplever nogle helt andre symptomer. Det er det vigtigt, at du søger hjælp, hvis du over en periode på ca. tre uger oplever vedvarende ændringer i forhold til dit normale velvære.

Plads til positive følelser

Ligesom for den, der er ramt, fylder de tunge tanker sjældent hele tiden. Efter et stykke tid, når du har vænnet dig til de nye livsvilkår, oplever langt de fleste, at der også bliver plads til de positive følelser som kærlighed, håb, glæde og taknemmelighed.