Gå til hovedindhold

Uge 8: At arbejde videre med mindfulness

Velkommen til uge 8 af inspirationsforløbet til mindfulness.

En kvinde mediterer og finder ro.

I denne uge er der fokus på Bjergmeditation. Derfor er ugens øvelse en meditation på rodfæstethed, styrke og kraft.

Meditation på rodfæstethed, styrke og kraft

Ugens øvelse er en bjergmeditation. I øvelsen guides du til at forbinde dig med de kvaliteter, vi genkender fra bjerget: Rodfæstethed, styrke og kraft. Bjerget står roligt og majestætisk og lader sig ikke påvirke af omgivelsernes omskiftelighed. I meditationen opnår du en jordforbindelse, og den kan være god at lave, hvis du er en situation, hvor du har brug for at føle dig stærk og tydelig i din kommunikation til omverdenen.

Meditationen varer ca. 10 min. Meditationen er en god måde at starte dagen på.

At arbejde videre med mindfulness

Hvis du har fået lyst til at arbejde videre med mindfulness, kan det stærkt anbefales at melde sig til et mindfulnesskursus hos en mindfulnessinstruktør. Her mødes I en gang om ugen og mediterer i fællesskab. Du vil få et dybere kendskab til mindfulness og samtidig følges med andre i din udvikling. Du vil også blive introduceret for yoga, som er en vigtig del af mindfulness, der ikke er blevet gennemgået i dette forløb.

Hvis du fortsætter på egen hånd, så er det vigtigt at have et planlagt program. Studier har vist, at hvis du bliver bedt om at gøre detaljeret rede for en plan ved fx at skrive den ned, fastsætte bestemte tidspunkter og steder, så er sandsynligheden for at gennemfører planen 3 gange større (Noll, 2016).

Her er et udkast til en daglig mindfulnesspraksis. Du kan vælge at skære fra eller tilføje alt efter det niveau, du ønsker at praktisere. Husk at være realistisk, hellere lægge en god plan for de næste to uger, og så kan du altid justere, hvis du synes, der skal ændres noget.

Hjemmearbejde

Praktiseres dagligt (vælg mellem følgende meditationer)

  • Centrering i midten af brystet
  • Meditation på åndedrættet
  • Meditation på høresansen
  • Vipassana meditation
  • Kropsscanning
  • 1-2 Tilstedeværelsesøvelse
  • 1-2 Kortere åndedrætsøvelse
  • 1 Mindful aktivitet
  • Afspænding 1-3 gange om ugen

God fornøjelse med at sammensætte dit personlige program.