Gå til hovedindhold

Bedre behandling efter ulykken

Vores medlemmer er ofte ramt af langstrakte, meget komplekse sygdomsforløb. Vi mener, at det er sundhedsvæsnets opgave at sikre en dækkende, effektiv behandling.

En borger i Specialhospitalets træningscenter

UlykkesPatientForeningen mener:

Det er urimeligt, at mennesker, som har været ude for en alvorlig ulykke, selv må koordinere deres behandling.

Det er sundhedsvæsnets opgave at sikre en tværgående, udtømmende diagnosticering og sikre en dækkende, effektiv behandling. Ingen patienter bør forlade hospitalet uden en plan for det videre behandlings- og genoptræningsforløb. Ved udskrivelsen skal behandlingsansvaret overdrages til anden aktør, og det skal være klart, hvor ansvaret ligger for det videre forløb.

Det er urimeligt, at mennesker, som har været ude for en alvorlig ulykke, selv må koordinere deres behandling.

UlykkesPatientForeningen

Komplekse lidelser øger risikoen for en utilstrækkelig behandling

Vores medlemmer er ofte ramt af langstrakte, meget komplekse sygdomsforløb. Det gælder både de, som har været ude for en alvorlig ulykke med store funktionsnedsættelser og de, som efter mindre alvorlige ulykker oplever vedvarende gener, der ovenikøbet kan være diffuse og svære at måle og behandle.

Ofte vil man som ulykkespatient skulle behandles af flere medicinske specialer, og der vil være mange skift mellem behandlingssteder og afdelinger. Dette øger risikoen for, at man fejldiagnosticeres eller ikke modtager den samlede behandlingspakke, man har brug for.

Samtidig kan de fysiske symptomer ramme længe efter ulykken på et tidspunkt, hvor man måske ikke længere er i kontakt med sundhedsvæsnet. Også dette øger risikoen for manglende eller dårligt koordineret behandling.

For yderligere information

Du er meget velkommen til at kontakte vores politiske konsulent.

Marlene Langbo-Friis

  • Politisk konsulent

Fakta

63 % af vores medlemmer oplever,  at de selv må koordinere deres egen behandling.
48 % af vores medlemmer oplever,  at de ikke bliver undersøgt for eventuelle følgeskader i forbindelse med den primære skade.

Læs også vores holdningspapir (pdf)