Gå til hovedindhold

Et offentligt system man kan stole på

Vores tal tyder på, at tilliden mellem borger og system er under pres. Vi arbejder for at få et offentligt system, man kan stole på.

UlykkesPatientForeningen mener:

Borgeren skal styrkes

 • Alle borgere skal have adgang til en uvildig borgerrådgiver, som kan vejlede og hjælpe med kontakten til kommunen.
 • En ny digital platform skal give mulighed for at slå op i sin egen sag og følge dens udvikling.
 • Sagsbehandleren skal gennemgå sagen med borgeren, inden den afgøres, så det sikres, at alle relevante oplysninger er kommet med. Afgørelser skal være skrevet, så de er til at forstå, og man skal informeres om sine klagemuligheder.

 

Den kommunale sagsbehandling skal styrkes

 • Man skal kunne forvente at blive mødt af en fagligt kompetent sagsbehandler.
 • Kommunerne skal blive bedre til at lære af hinanden, til at koordinere på tværs af forvaltningen og til at bruge den viden, der ligger i handicaporganisationerne.
 • Der skal indføres frister for, hvor længe en kommune må bruge på at behandle en sag.
 • En ny økonomisk struktur skal sikre, at det ikke længere kan betale sig for en kommune at trække en afgørelse i langdrag eller at træffe afgørelser, som ligger på kanten af det tilladte.
 • Kommunerne skal bruge forhåndsgodkendelser og tro-og-love-erklæringer mere, end de gør i dag, så borgerne hurtigere kan få den hjælp, de har ret til.

 

Klagesystemet skal styrkes

 • Ankestyrelsens faglighed og sanktionsmuligheder skal styrkes.
 • Kommunerne skal dokumentere, at de handler hurtigt på klagesystemets afgørelser.

Et tillidsbaseret og godt samarbejde med kommunen er en forudsætning, hvis livet med et handicap skal blive velfungerende på centrale områder som adgang til hjælpemidler, dækning af merudgifter og muligheden for beskæftigelse.

UlykkesPatientForeningen

Tillidskrise mellem borger og system

Et tillidsbaseret og godt samarbejde med kommunen er en forudsætning, hvis livet med et handicap skal blive velfungerende på centrale områder som adgang til hjælpemidler, dækning af merudgifter og muligheden for beskæftigelse.

Desværre tyder tallene på, at tilliden er under pres. 40 % af vores medlemmer føler ikke, at de får relevant rådgivning af deres sagsbehandler, og halvdelen søger uvildig rådgivning inden et møde med kommunen.

Mistilliden til systemet understøttes af den høje fejlrate i den kommunale sagsbehandling.

Konsekvensen af tillidskrisen mellem borger og system kan være dårlige individuelle løsninger, som fx kan gøre det sværere at klare sig selv og at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

For yderligere information

Kontakt foreningens politiske konsulent.

Marlene Langbo-Friis

 • Politisk konsulent

Fakta

Fakta

53% af borgere med et større fysisk handicap har ikke tillid til, at kommunen yder den hjælp, de har ret til.
95% af Danske Handicaporganisationers medlemsforeninger oplever, at der er et generelt problem med retssikkerheden i kommunerne.
Ankestyrelsen fandt i 2019 fejl i 46 % af de indklagede sager på voksenhandicapområdet (kilde: Socialstyrelsens Danmarkskort, 2019).

 

Læs også vores holdningspapir (pdf)