Gå til hovedindhold

Om at være frivillig

I UlykkesPatientForeningen sørger vi for gode rammer til det frivillige arbejde.

Tre kvinder sidder på en bænk i det gode vejr

Vi har mange frivillige, som alle arbejder efter samme mål: at forbedre livsvilkårene for de flere end 100.000 danskere, der har alvorlige følger efter en ulykke.

Vi er meget bevidste om, at foreningens udvikling ikke mindst sikres gennem vores frivilliges kompetencer, kreativitet og engagement. I UlykkesPatientForeningen mødes nye forslag og initiativer derfor med stor glæde og åbenhed, og som frivillig bliver du klædt på til at varetage din opgave.

UlykkesPatientForeningen er en spændende forening at være frivillig i. Jeg føler, at jeg er med til at gøre en forskel for medlemmerne, og der er meget støtte og opbakning fra sekretariatet.

Frivillig i foreningen

Ambassadør for foreningen

Som frivillig er du ikke alene med til at skabe foreningen, du er også en central ambassadør. Det gælder i forhold til omverdenen, hvor du i mange tilfælde giver det første, vigtige indtryk af foreningen, men også over for foreningens medlemmer.

Vi uddanner og opkvalificerer vores frivillige

Vi sørger for, at der er gode rammer for, at du kan udføre det frivillige arbejde.

Vi støtter vores frivillige med både uddannelse og penge til at deltage i møder og konferencer, kørselsgodtgørelse etc.

Målene for det frivillige arbejde

Uanset om det frivillige arbejde foregår i foreningens medlem til medlem rådgivning, bisidderkorps, koordinationsudvalg eller kredse, arbejder alle i UlykkesPatientForeningen efter samme mål: at forbedre livsvilkårene for de flere end 100.000 danskere, der har alvorlige følger efter en ulykke.

UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen har tætte bånd, da de to foreninger udspringer af den samme forening. Nogle ting deler vi stadigvæk, mens vi har valgt at adskille andre områder af foreningerne.

På lokalt niveau har vi stadig fælles kredsbestyrelser, således at der både sidder personer fra UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen.

Foreningerne har også en fælles hovedbestyrelse. Du kan som frivillig i UlykkesPatientForeningen derfor også møde frivillige fra PolioForeningen og poliopatienter i dit frivillige arbejde som fx medlem af kredsbestyrelsen eller som bisidder.

Besøg PolioForeningens hjemmeside