Gå til hovedindhold

Opgaver som frivillig

Se hvilke opgaver du kan løse som frivillig i UlykkesPatientForeningen.

Fire kvinder hygger med en sodavand og kage

Hvis du har lyst til at blive frivillig i UlykkesPatientForeningen, er der mange forskellige muligheder for dig.

Deltag i bestyrelses- og udvalgsarbejde

Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed og består af medlemmerne af de 16 kredsbestyrelser. Medlemmer til hovedbestyrelsen vælges på repræsentantskabet.

Hovedbestyrelsen udgør sammen med den administrerende direktør foreningens daglige ledelse.

UlykkesPatientForeningen har desuden et koordinationsudvalg.

Læs mere om de forskellige bestyrelser og udvalg

Kontakt mig

Hvis du vil høre mere om bestyrelses- og udvalgsarbejdet, er du velkommen til at kontakte Judy Lyngesen:

Judy Lyngesen

  • Sekretær

Bliv bisidder

UlykkesPatientForeningens bisiddere støtter og hjælper medlemmer, der skal til svære samtaler i kommunen eller andre offentlige instanser.

Bisidderkorpset består af cirka 20 uddannede frivillige.

Læs om bisidderordningen

Bliv kontaktperson

Vores frivillige kontaktpersoner lytter og udveksler erfaringer med medlemmer, som har brug for en snak med ligesindede. Der er tilknyttet cirka 20 frivillige. De arbejder tæt sammen med en af UlykkesPatientForeningens medarbejdere.

Læs mere om kontaktordningen

Kontakt mig

Hvis du vil høre mere om bisidderordningen eller kontaktordningen, er du velkommen til at kontakte Mette Nyrup:

Mette Nyrup

  • Psykolog

Vær med til at sikre lokal politisk indflydelse

Som politisk frivillig bruger du dit kendskab til din egen region eller kommune til at sikre, at politikerne husker mennesker med handicap, når de træffer beslutninger. Du arbejder tæt sammen med foreningens politiske konsulent. 

Kontakt mig

Hvis du vil høre mere om mulighederne for at blive politisk frivillig, er du velkommen til at kontakte Marlene Langbo-Friis:

Marlene Langbo-Friis

  • Politisk konsulent