Gå til hovedindhold

Bisidder

En bisidder kan give dig tryghed og støtte, når du skal til møde med kommunen, og sørge for at du bliver hørt i mødet med det offentlige.

To borgere sidder og kigger på en computer

Hvis du er medlem af UlykkesPatientForeningen, kan du få en bisidder med, når du for eksempel skal til møde i kommunen.

Bisidderen rådgiver dig ikke, men fungerer som ekstra øjne og ører under et møde.

Vores bisiddere er neutrale og skal sikre et konstruktivt samarbejde.

Formålet med bisidderordningen er at skabe tryghed for dig ved, at bisidderen:

  • er med til at skabe klarhed og forståelse før, under og efter en vigtig samtale
  • hører og ser, hvad der sker
  • støtter dig i at få dine synspunkter og behov for hjælp frem i lyset

NB: Bisidderen må ikke medvirke ved sagsbehandling, udfærdigelse af ansøgninger, ankesager m.v., ligesom bisidderen ikke kan træffe nogen form for beslutning eller aftaler på dine vegne.

For at få en bisidder med til en samtale, skal du udfylde nedenstående formular. Vi skal have mindst 4 arbejdsdages varsel før mødet.

Book en bisidder

Hvis det er nødvendigt, vil du blive kontaktet af UlykkesPatientForeningen, der tager en samtale med dig vedrørende sagen.

Når du har indsendt formularen, sender vi oplysningerne videre til den kommende bisidder, der som udgangspunkt bliver den nærmest geografiske.

Herefter vil du blive ringet op af bisidderen, og I kan aftale tid til formødet og selve samtalen.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores bisidderordning, er du velkommen til at kontakte Mette Nyrup på tlf.: 36 73 20 09 eller e-mail mny@ulykkespatient.dk.