Gå til hovedindhold

Online netværksgrupper

En netværksgruppe for ulykkesramte hjælper dig med at håndtere livet efter ulykken.

To kvinder sidder foran en computer

Uanset om du er nyskadet eller har haft din skade i mange år, kan det i perioder være rart at mødes med andre, som kender til de udfordringer, man som ramt kan komme ud for.
I gruppen har du mulighed for at sparre med andre ulykkesramte og også få relevant viden om livet som ulykkesramt.


Grupperne faciliteres af en psykolog fra UlykkesPatientForeningen. Til hvert gruppemøde holder psykologen et oplæg på baggrund af gruppens inputs og faciliterer derefter den efterfølgende dialog.

Som deltager i en netværksgruppe har du blandt andet mulighed for at:

  • Møde personer i en lignende livssituation
  • Udveksle erfaringer
  • Støtte hinanden
  • Få relevant faglig viden og nye ideer

Grupperne bygger på engagement, tillid og respekt, og deltagere har tavshedspligt overfor tredjepart.

Rammer for netværksgrupperne

Netværksgruppen foregår online, hvor både du, psykologen og de andre deltagere kan se og høre hinanden.

Hver gruppe mødes online på Teams ca. én gang pr. måned i fire måneder. Hvert møde varer to timer. Mødetidspunktet er fleksibelt, så det kan tilpasses gruppens deltagere.

Vi opfordrer til, at du deltager i alle din gruppens møder for at få så meget ud af gruppen som muligt. Vi har dog fuld forståelse for, at du kan have behov for at melde fra til et møde grundet fx manglende ressourcer.

Kommende netværksgrupper

Der oprettes to netværksgrupper hvert halve år, og der er løbende tilmelding. Når der er nok tilmeldte, opretter vi en gruppe, og de tilmeldte får direkte besked om start og efterfølgende mødetider.

Tilmeld dig her

Har du spørgsmål til vores netværksgrupper?

Du skal være velkommen til at kontakte psykolog og koordinator Mette Nyrup på mny@ulykkespatient.dk eller ringe på 36 73 20 09.