Gå til hovedindhold

Jeg sidder i en kredsbestyrelse

Få tilskud til familieaktiviteter

Frem til 31. oktober 2024 har I i kredsene mulighed for at få tilskud til lokale familieaktiviteter.

Hvem skal jeg kontakte?

Har du spørgsmål til din funktion som kredsbestyrelsesmedlem, er du meget velkommen til at kontakte Judy Lyngesen.

Judy Lyngesen

 • Sekretær

Judy kan bl.a. hjælpe med:

Aktivitetsudvikling
Kredsbestyrelserne kan få støtte fra sekretariatet til at udvikle og opstarte lokale aktiviteter, som fx lokale træningstilbud og faglige arrangementer.

Kredsarrangementer
Sekretariatet kan hjælpe med tilmeldinger til kredsarrangementer, hvis der opstår problemer.

Kredsmails og breve
Hvis kredsen ønsker at få kontakt med alle dens medlemmer, kan sekretariatet hjælpe med at sende kredsmails ud og/eller breve til kredsens medlemmer. Kredsen skal selv udarbejde mail eller brev, ligesom eventuelle portoudgifter og farvetryk dækkes af kredsen.

Hjemmeside
Kredsene står selv for at oprette og opdatere alle deres arrangementer og træningstilbud på NemTilmeld.

Find vigtig viden

Når du sidder i en kredsbestyrelse, er det vigtigt, at du orienterer dig under punktet praktisk viden. Her finder du bl.a. information om, hvordan du bruger den obligatoriske Sikker mail, hvordan du logger på Membersite og mange andre nyttige informationer.

Opgaver i en kredsbestyrelse

Der er mange forskellige typer af opgaver, når du er frivillig i kredsbestyrelsen. Et af medlemmerne i bestyrelsen skal være NemTilmeld Superbruger. Derudover er de forskellige opgaver og ansvar, som bestyrelsesposterne indebærer, beskrevet herunder

  • Velkomst til nye medlemmer
  • Indkalde til og lede kredsbestyrelsesmøder
  • Følge op på kredsbestyrelsens beslutninger
  • Planlægge og lede generalforsamling
  • Sikre godt samarbejde mellem frivillige i kredsen
  • Deltage i kredsformandsmødet
  • Løbende dialog med sekretariatet
  • Løbende kontakt med lokale medlemmer
  • Holde sig opdateret med udvikling i foreningerne og orientere den øvrige kredsbestyrelse
  • Udarbejde årsberetning
  • Er tegningsberettiget sammen med kasserer
  • Indstiller kandidater til DH lokalt
  • Har løbende dialog med DH lokalt
  • Årlig kontakt med foreningens lokale handicappolitiske repræsentanter
  • Registrering af handicappolitiske repræsentanter og indberette dem til sekretariatet
  • Velkomst til nye frivillige

  Krav til kredsformanden

  • Medlem af foreningerne
  • Vælges på den lokale kredsgeneralforsamling
  • Udpeges af kredsbestyrelsen
  • Holde sig løbende opdateret fra kredsformanden
  • Deltage i det øvrige kredsarbejde
  • Deltage i kredsbestyrelsesmøder
  • Tilmelde sig og deltage på repræsentantskabsmødet
  • Planlægge og gennemføre lokale arrangementer (to faglige og to sociale pr. år)
  • Oprette to lokale træningstilbud årligt
  • Planlægge og gennemføre årlig kredsgeneralforsamling
  • Lokal fundraising (især § 18-midler ) 
  • Kontakt til lokal presse

  Krav til kredsbestyrelsesmedlemmet

  • Medlem af en af foreningerne
  • Vælges på den lokale generalforsamling
  • Skrive referat af kredsbestyrelsesmøder
  • Sende referat til den øvrige bestyrelse

  Krav til kredssekretæren

  • Medlem af en af foreningerne
  • Vælges på den lokale kredsgeneralforsamling
  • Kan være kredsbestyrelsesmedlem eller suppleant
  • Udpeges af kredsbestyrelsen
  • Lave budget
  • Modtage bilag og bogføre udgifter og indtægter
  • Udarbejde årsregnskab
  • Fremlægge årsregnskab på generalforsamlingen
  • Indsende regnskab til revision
  • Kontakt til sekretariatet ang. overførelser, indtægter mv

  Krav til kredskasseren

  • Medlem af en af foreningerne
  • Vælges på den lokale kredsgeneralforsamling
  • Udpeges af kredsbestyrelsen
  • Tegningsberettiget sammen med kredsformanden
  • Deltage på møder (ingen stemmeret)
  • Kan være kredssekretær
  • Hjælpe med at udvikle og afholde arrangementer

  Krav til kredssuppleanten

  • Medlem af en af foreningerne
  • Vælges på den lokale kredsgeneralforsamling

Lokale arrangementer

Det er dig lokalt, der ved, hvad der rører sig blandt de lokale medlemmer, så det er dig som frivillig, der beslutter, hvilke emner der skal på dagsordenen. Det er vigtigt at planlægge i så god tid, at arrangementerne kan nå at komme med i aktivitetskalenderen, DET SKER, der kommer ud til alle vores medlemmer fire gange om året.

Tjekliste for arrangementer

Her er et overblik over, hvad det er godt at huske, når I laver et arrangement.

 • Hvilken foredragsholder kan vi bruge?
  Ved vi, hvad de lokale medlemmer gerne vil høre?

 • Skal der være deltagerbetaling?

  Kan vi få kommunalt tilskud?

  Kan vi få lokale sponsorer?

 • Kan det komme i DET SKER i Livtag?

  Hvad er deadline for indberetning til DET SKER i Livtag?

  Hvem opretter det i NemTilmeld?

  Skal der sendes kredsmail til medlemmerne?

  Skal der laves pressemeddelelser til lokalpressen?

 • I hvilken by skal det foregå?

  Hvor har vi et egnet lokale?

  Hvilken forplejning skal der være?

  Hvem står for det praktiske (fx stoleopsætning, oprydning)?

  Hvor langt skal man gå?

  Er der handicap-parkering?

  Er der handicap-toiletter?

 • Hvem får tilmeldinger fra NemTilmeld?

  Hvem står for at holde styr på betalinger via NemTilmeld?

  Hvem kan hjælpe, hvis medlemmer har problemer med tilmelding/betaling via NemTilmeld?

 • I kredsene laver I aktiviteter for alle medlemmer, men det kan være en god idé til tider at lave arrangementer, der er målrettet bestemte medlemsgrupper, f.eks. polioramte eller ulykkesramte.

  Når I laver aktiviteter, der særligt henvender sig til en specifik målgruppe, bør I vælge blot at repræsentere den ene af foreningerne og målrette omtale af arrangementet til den pågældende medlemsgruppe.

Hvordan får vi udbetalt transaktionsgebyrerne for arrangementer og Move It-hold?

I forbindelse med kredsens årsregnskab downloader I bogføringsbilag for alle de arrangementer, I har afviklet via NemTilmeld.

Du kan downloade bogføringsbilag under fanen økonomi på Move it-holdets statusside i NemTilmeld.

Bilagene indsendes sammen med en refusionsanmodning til Anna Loumann

Hun vil herefter refundere jeres udlæg til gebyrer.

Årshjul

Vi har lavet et årshjul for planlægning af arrangementer.