Gå til hovedindhold

Viden om foreningen

Tre kvinder sidder på en bænk og taler

Værd at vide om foreningen

Når du er frivillig, er det vigtigt at have en grundlæggende viden om foreningen og det at være frivillig i UlykkesPatientForeningen. Vi har her samlet lidt relevant viden.

 • UlykkesPatientForeningen er en fælles stemme for de 100.000 danskere, der oplever problemer i deres hverdag efter en ulykke.

  Vores medlemmer er kommet til skade på mange forskellige måder, og ofte er konsekvenserne langvarige for både de ulykkesramte og deres familier. Vi tilbyder professionel rådgivning og viden, når de skal videre i livet efter ulykken.

  Vi hjælper den enkelte
  UlykkesPatientForeningens medlemmer er ikke ens, men fælles er behovet for hjælp og rådgivning til livet efter ulykken. Vores medlemmer slås ofte med:

  • Smerter, som ikke forsvinder
  • Skjulte skader
  • Manglende behandlingstilbud målrettet ulykkesramte
  • Spørgsmål om rettigheder i forhold til erstatning og kommune
  • Relationerne til familie og venner
  • Kognitive påvirkninger
  • Social isolation efter ulykken
  • Accept af de forandringer, ulykken har medført

  UlykkesPatientForeningen har en velfungerende og dygtig gruppe frivillige, der sammen med sekretariatet arbejder både lokalt og landsdækkende med at forbedre de ulykkesramtes interesser. I dette arbejde samarbejder vi med politikere, myndigheder og organisationer, ligesom vi gennemfører kampagner og pressearbejde.

  Foreningen gennemfører forskning, der har relevans for vores medlemmer.

  Foreningen driver også et specialhospital for ulykkespatienter, der yder helhedsorienteret, professionel og tværfaglig genoptræning og rehabilitering på højeste niveau til patienter med multiple traumer.

  Vi driver ligeledes et handicapbilistcenter, der er højt specialiseret i at få mennesker med et handicap til at køre bil.

 • I UlykkesPatientForeningen er en frivillig en person, der yder en ulønnet indsats i foreningernes aktiviteter. Frivillige arbejder på grundlag af foreningernes vedtægter og overordnede strategier, og det frivillige arbejde er med til at virkeliggøre vores visioner og målsætninger.

  Som frivillig er du foreningens ambassadør, når du møder medlemmer og personer uden for foreningerne. Som frivillig skal du fremstå uafhængig af partipolitiske, religiøse og lignende interesser. Samtidig bygger alt frivilligt arbejde i foreningerne på gensidig respekt, ligeværd og forståelse for andres situation.

  Når du er frivillig hos os, siger du ja til at arbejde inde for de rammer og målsætninger, der er beskrevet her på siden.

  De frivillige i foreningen udfører mange forskelligartede opgaver og hvilket ansvar og hvilke forventninger, den frivillige bliver mødt af afhænger af, hvilken opgave den frivillige har påtaget sig.

  Læs mere om rammerne for det frivillige arbejde under praktisk viden

 • Her finder du kredsvedtægterne

Her finder du også nyttig viden

Læs mere om UlykkesPatientForeningen, vores mærkesager, den politiske struktur og foreningens tilbud til medlemmerne.