Gå til hovedindhold

Jeg sidder i koordinationsudvalg

Koordinationsudvalget planlægger og gennemfører nationale arrangementer i samarbejde med sekretariatet.

Hvis der er behov for ekstra kræfter til at gennemføre et arrangement, kan koordinationsudvalgene lave et opslag efter aktivitetsfrivillige.

Hvem skal jeg kontakte?

Har du spørgsmål til din funktion i koordinationsudvalget, er du meget velkommen til at kontakte Mogens Folkmann Andersen.

Der deltager to medarbejderrepræsentanter i koordinationsud-valgsmøderne. Derudover kan udvalget trække på fagspecifikke kompetencer i sekretariatet, hvis der er behov for det til løsningen af en konkret opgave.

Mogens Folkmann Andersen

 • Presse- og analyseansvarlig

Find vigtig viden

Når du sidder i koordinationsudvalget, er det vigtigt, at du orienterer dig under punktet praktisk viden. Her finder du bl.a. information om, hvordan du bruger den obligatoriske Sikker mail og mange andre nyttige informationer.

Opgaver i koordinationsudvalget

  • Indkalde til møder
  • Følge op på udvalgets beslutninger
  • Kommunikere til kredsbestyrelserne
  • Deltage i kredsformandsmøder
  • Deltager i repræsentantskabsmødet (uden stemmeret)

  Krav til formanden

  • Vælges af koordinationsudvalget
  • Man skal være medlem af foreningerne
  • Planlægge og udvikle arrangementer
  • Referent til møder (går på skift)

  Krav til medlemmet af koordinationsudvalget

  • Vælges af hovedbestyrelsen på baggrund af en ansøgning efter opslag i Livtag og hjemmeside
  • Man skal være medlem af foreningerne