Gå til hovedindhold
Et par sidder i en hængekøje

Hvis forholdet knager efter en ulykke

Ikke alle parforhold kan overleve et traume, men vælger man at gøre et helhjertet forsøg, er der flere veje til at få det nye til at fungere.

Skrevet af
Martin Hungeberg Journalist
Publiceret mandag den 14. februar 2022

Hastige beslutninger om dit parforhold taget i chokfasen efter en ulykke vil læge, klinisk sexolog og parterapeut Jesper Bay-Hansen på det kraftigste fraråde:

”Den første tid efter en ulykke eller et andet traume, hvor den ene i et parforhold måske får en livsforandrende skade, vil begge parter almindeligvis befinde sig i en tilstand af chok og være meget følelsesmæssigt påvirkede. Der er nogen, som går fra hinanden i den fase, fordi den ene part ikke kan overskue eller magte situationen og føler, at man må videre. Så når man slet ikke dertil, hvor man ser på, om man kunne finde ud af det sammen som par med de nye vilkår? Hvordan er vores vej som par herfra? I stedet for at handle på chokket bør, man se på, hvordan man kan lande i det på begge ben.”

Det er naturligt, at vi kan se sort på tilværelsen og vores fremtid i følelsesmæssige svære situationer, og det kan nemt føre katastrofetanker med sig, som kredser om vores forhold og relation til vores partner.

”Katastrofetankerne kan i den sammenhæng være: Kan vi være fysisk aktive sammen? Kan vi have sex igen? Kan vi overhovedet have et liv sammen? Det kan ramme os alle. Nogle bekymringer kan være velbegrundede, men det gør sjældent noget godt for vores liv, fordi vi glemmer nuancerne midt i en svær situation,” siger Jesper Bay-Hansen og fortsætter:

”Der er jo en grund til, at du er sammen med netop den person, du er sammen med. Meget ofte er der væsentlige overlap i livsværdier, og de behøver ikke at ændre sig, selvom livsvilkårene efter en ulykke ser anderledes ud. Det gælder om at finde hinanden på en ny måde.”

Soveværelset er et helle

Sex- og samliv hænger uløseligt sammen, og det er også i det seksuelle, at mange bekymringer kan opstå på bagkanten af en ulykke.

Jesper Bay Hansen

”Men det er værd at huske på, at ikke alt i et forhold står og falder med sexlivet. Udgangspunktet, når man ser på sit sexliv i nye rammer, er, at en funktionsnedsættelse hos den ene er et fælles anliggende. Det er vigtigt, at man inddrager sin partner, fordi partneren kan være en del af løsningen,” forklarer Jesper Bay-Hansen.

Nogle parforhold kan ikke overleve traumer, men måske er det virkelige succeskriterie ikke, om parforholdet overlever eller ej, men om man gør forsøget og giver forholdet den fulde chance.

Jesper Bay Hansen

Han opfordrer til, at man ser soveværelset som et helle, hvor man, når man passerer dørtærsklen, stempler ud af de roller, man ellers har som ulykkesskadet og pårørende.

”Så i soveværelset mødes man som ligeværdige, elskende partnere. Et vigtigt element er, at man sørger for at bringe energi ind i situationen. Det skal forstås sådan, at man lægger det seksuelle med sin partner på et tidspunkt på dagen, hvor man ikke er fuldstændig tømt for ressourcer, og at man aktivt prioriterer intimiteten.”

Vi er generelt ikke gode til at tænke seksualitet bredt, og det hæmmer mange, pointerer Jesper Bay-Hansen. Når man vil forsøge at få sexlivet til at fungere på ny, er det derfor en detektivopgave, som du og din partner skal bevæge jer ud på.

”Du og din partner er et intimt team, som to amerikanske forskere kalder det i deres model Good-Enough Sex. I skal finde ud af, hvad I kan nu, når det kommer til intimitet sammen. Det er ikke udelukkende et decideret samleje, der tæller, for kys og kram er også intimitet, og det er i virkeligheden uendeligt mange ting. I alle parforhold er der seksuelle skemaer forstået som foretrukne måder, man har sex på. Når man får et funktionstab kan de her seksuelle skemaer blive voldsomt forstyrrede. Det vil sige, at det, der tidligere fungerede godt, måske ikke virker nu,” fortæller læge, klinisk sexolog og parterapeut Jesper Bay-Hansen.

Derfor bliver man nødt til at viske tavlen ren.

”Og så skal man have en undersøgende tilgang, når det kommer til intimitet. Et andet element er det tidsmæssige, for det intime må gerne tage lang tid. Det gavner den sanseerotiske oplevelse. Sex og intimitet kan også være smertelindrende, så det taler for, at man som et intimt team giver sig god tid til at udforske alle de muligheder, der stadig er,” fortsætter Jesper Bay-Hansen.

Positiv opmærksomhed

Bevæger vi os ud af soveværelset igen, er der mange veje til at komme godt videre som par efter et traume. Én af dem kredser om positiv opmærksomhed og måden, man kommunikerer og er sammen på.

”Der er lavet talrige forskningsprojekter i regi af det amerikanske The Gottman Institute, hvor man har fulgt de samme ægtepar gennem mere end fire årtier. De ægteskaber, som holder, det er som regel dem, hvor man bliver ved med at give hinanden bids for connection, som på dansk bedst kan oversættes med positiv opmærksomhed. Det er virkelig centralt, at man bliver ved med at interessere sig for hinanden i både med- og modgang. Det kan gøre underværker i et forhold, at man stempler ind i hinandens virkelighed og eksempelvis spørger til hinandens dag, hinandens tanker, ønsker og behov,” forklarer Jesper Bay-Hansen.

Det kan gøre underværker i et forhold, at man stempler ind i hinandens virkelighed og eksempelvis spørger til hinandens dag, hinandens tanker, ønsker og behov

Jesper Bay Hansen

Faldgruber er der naturligvis også en god portion af, når det kommer til at navigere i på mange måder ukendt terræn efter en ulykke. Jesper Bay-Hansen opfordrer til, at man overvejer støtte eller samtaler hos en psykolog eller parterapeut, så man får et skub i den rigtige retning og blandt andet fokuserer på at mobilisere de styrker og ressourcer, man har enkeltperson eller som par.

”For lad os lige slå fast, at det altså på ingen måde er en nem situation at stå i som par. Ikke alle klarer sig igennem. Mange falder i uhensigtsmæssige riller, hvor de for eksempel lever i en misforstået symbiose, hvor man ikke vil foretage sig noget, hvis den ulykkesskadede ikke kan være med,” siger han og tilføjer:

”Spiller man badminton sammen inden en ulykke, og det ikke er muligt efterfølgende, skal man ikke fratage den anden at spille. Der er noget psykologisk og seksuelt sundt i, at man også har hver sit liv. Det er virkelig vigtigt som ulykkesskadet, at man ikke begrænser sin partner, og at partneren ikke får dårlig samvittighed over at foretage sig noget på egen hånd. Måske kommer din partner glad og opløftet hjem fra badminton og har en masse overskud til at være den gode støttende partner, så I på den måde begge får noget godt ud af det.”

Fjern eller minimér præstationspresset

Det betyder naturligvis ikke, at man skal afholde sig fra at gøre ting sammen.

”Nej tværtimod, det skal sandsynligvis bare modereres lidt. For der vil altid være ting, man kan foretage sig i stedet for. Hvor man finder noget, der passer til de værdier og muligheder, man har som par, og som man kan nyde sammen. Det kan være, at badminton som fælles aktivitet skal skiftes ud med restaurantbesøg, bogklub eller måske en anden sportsgren, hvis det kan lade sig gøre. Der er heldigvis mange muligheder, og det nye kan få ligeså stor værdi som det, I kom fra,” lyder det fra Jesper Bay-Hansen.

Konklusionen bliver for mange par, at parforholdet er ændret for altid efter en traumatisk hændelse, hvor begge ikke kan undgå at være påvirket og sandsynligvis føle et tab. Derfor er det ifølge Jesper Bay-Hansen heller ikke et succeskriterie, at parforholdet overlever.

”Nogle parforhold kan ikke overleve traumer, men måske er det virkelige succeskriterie ikke, om parforholdet overlever eller ej, men om man gør forsøget og giver forholdet den fulde chance. Man skal tage noget af det her præstationspres af. Det, oplever jeg, er en stor lettelse for mine klienter, når jeg siger det. Vi kan kun gøre vores bedste begge to. Er det ikke tilstrækkeligt, så kan vi se os selv i øjnene og sige, at vi gjorde, hvad vi kunne på de præmisser, vi havde,” afrunder læge, klinisk sexolog og parterapeut Jesper Bay-Hansen.